Základní údaje o EPR™

Model reaktoru EPR™ ve verzi 3D Copyright AREVA / Images et process

Seznamte se s nejdůležitějšími údaji a čísly o reaktoru EPR™ společnosti AREVA, který je prvním tlakovodním reaktorem (PWR) generace III+ na světě, jehož konstrukce zaručuje optimální bezpečnost, trvalou udržitelnost, skvělé provozní vlastnosti a konkurenceschopnost.

 

Bezpečnost především

 • Konstrukce zaručující okolním obyvatelům i životnímu prostředí bezpečí i v případě interních havárií či externích rizik (pád dopravního letadla, zemětřesení, apod.);
 • Čtyři nezávislé fyzicky oddělené bezpečnostní systémy, každý se schopností samostatně zajistit všechny bezpečnostní funkce;
 • Hermetická ochranná obálka (kontejnment) představující bariéru proti úniku radioaktivity, schopná odolávat vysokým tlakům a teplotám;
 • Pokročilý systém záchytu aktivní zóny v případě, že dojde k jejímu tavení v důsledku totální ztráty chlazení reaktoru, tzn. extrémní případ těžké jaderné havárie.

Pozornost věnovaná ochraně životního prostředí

 • Množství uranu spotřebovaného na výrobu 1 MWh je sníženo
  o 7 - 15 %*;
 • Zlepšené palivové hospodářství snižuje produkci aktinidů s dlouhým poločasem rozpadu o 10% na 1 MWh*;
 • Maximální energetický výkon na jednu lokalitu (1650 MWe);
 • Nižší spotřeba vody díky lepší tepelné účinnosti;
 • Způsobilost k využívání MOX paliva, tzn. získaného přepracováním použitého paliva a z likvidovaných náplní nepoužitých jaderných zbraní;
 • Kolektivní dávky snížené o 30 % v porovnání s nejlepší jednoroční střední hodnotou uváděnou Světovou asociací provozovatelů jaderných elektráren.

  *) v porovnání s reaktory třídy 1000 MWe

Ověřená technologie, nejpokročilejší konstrukce

 • Evoluční konstrukce založená na nejnovější technologii provozovaných lehkovodních reaktorů: na francouzském modelu N4 a německém modelu KONVOI;
 • Systém měření a regulace (MaR, I&C) plně řízený počítačem snižuje riziko lidské chyby a vylepšuje funkce technické a provozní podpory;
 • Předehřívání napájecí vody v axiálním ekonomizéru parogenerátoru umožňuje zvýšit tlak páry sekundárního okruhu a tím i termickou účinnost elektrárny.

Výrazná konkurenceschopnost

 • 20% úspora nákladů na provoz a údržbu díky vysokému výkonu a vysoké provozuschopnosti EPR™;
 • 15% úspory uranu na jednu vyrobenou MWh a vyšší energetická výtěžnost 1 kg uranu v porovnání s reaktory starších generací;
 • Vyšší provozuschopnost než jiné konstrukce - cílová hodnota je 92%;
 • Návrh zaměřený na optimalizaci kapitálové investice a dlouhou životnost zařízení - předpokládaná doba využívání paliva je 60 let.

Opora v pevné základně zkušeností firmy AREVA s výstavbou

 • Více než sto reaktorů AREVY po celém světě představuje 30 % celosvětově instalovaného výkonu jaderných elektráren;
 • Řada reaktorů provozovaných po celém světě: 84 tlakovodních (PWR), 6 varných (BWR), 1 tlakový těžkovodní reaktor a 7 odstavených reaktorů.

Čtyři reaktory nyní ve výstavbě

 • Olkiluoto, Finsko: výstavba probíhá od konce roku 2005 - budoucím provozovatelem je firma TVO;
 • Flamanville, Francie: výstavba probíhá od poloviny roku 2007 - budoucím provozovatelem je firma EDF;
 • Taishan, Čína: od srpna 2008 jsou ve výstavbě dva reaktory - budoucím provozovatelem je čínská korporace Guangdong Nuclear Power.

Vysoká míra plnění licenčních kritérií světové třídy

 • Vyšší míra shody než 99,9 % s kritérii uvedenými v Požadavcích na evropské energetické firmy a kritérii Amerického ústavu pro výzkum elektrické energie;
 • Systém AREVA TELEPERM XS je prvním bezpečnostním digitálním systémem měření a regulace (I&C), který získal schválení od Americké komise pro atomovou energii (US NRC);
 • Stavební povolení byla získána od tří světově nejnáročnějších bezpečnostních orgánů sídlících ve Francii, Finsku a v Číně;
 • V současné době se o uplatnění reaktorů EPR™ uvažuje ve Spojených státech a ve Velké Británii.