Reaktor EPR™: trvale udržitelné řešení

Olkiluoto3 - Finsko Copyright AREVA / BOURDON PAIVI

Z hlediska trvalé udržitelnosti svého řešení stojí reaktor EPR™ o příčku výš než ostatní. Díky optimalizované aktivní zóně a vysoké účinnosti je EPR™ v porovnání se stávajícími lehkovodními reaktory pro životní prostředí příznivější volbou.

Méně odpadu a lepší odpadové hospodářství

Projektanti reaktoru EPR™ usilovali o snížení tvorby odpadu a o zlepšení odpadového hospodářství.

Plynné odpady

Veškeré plynné odpady se v reaktoru EPR™ filtrují ve snaze snížit jejich radioaktivitu. Plynné výpusti se ve vypouštěcím komínu sledují a řídí tak, aby jejich vliv na životní prostředí nebyl významný.

Kapalné odpady

Díky dodatečným regulačním tyčím a zvětšené aktivní zóně postačí menší množství vstřikovaného bóru a tím se sníží objem kapalných odpadů.

Využití paliva a vznikající odpad

Díky vysokému provoznímu výkonu získají operátoři větší prostor při rozhodování o využívání jaderného paliva k výrobě elektřiny, což jim poskytne příležitost k uplatnění efektivních palivových strategií a tím k lepšímu využití paliva a omezení vznikajících odpadů.

Využití vody

Reaktor EPR™ má velmi vysokou tepelnou účinnost, z čehož vyplývá, že na chlazení spotřebuje méně vody z externího zdroje než kolik je jí třeba pro jaderné reaktory jiných konstrukcí.

Vyšší výkon při menším záboru pozemků

Při svém vysokém výkonu dokáže reaktor EPR™ vyrobit stejné množství elektřiny na menším pozemku, než jakákoliv jiná technologie výroby energie. Jeho vysoký výkon se uplatní zejména v zemích, které se snaží snížit počet budovaných jaderných bloků.

Omezený vliv na okolí

Jak jsme už v tomto dokumentu uvedli, reaktor EPR™ využívá moderních bezpečnostních prvků, které jsou navrženy se záměrem udržet následky i málo pravděpodobných havárií v rámci samotného závodu, a tím předejít jejich negativnímu dopadu na okolní prostředí.

Bezpečnější podmínky pro zaměstnance jaderné elektrárny

Konstrukce reaktoru EPR™je navržena tak, aby v neposlední řadě zlepšila radiační ochranu provozních a údržbových pracovníků. Kolektivní dávka radioaktivity je oproti dřívějším elektrárnám jen poloviční. Cílem je udržet kolektivní dávku kolem 0,4 člověkoSievertu na jeden reaktor a jeden rok, což je hodnota značně nižší než je průměrně 1 člověkoSievert  naměřený v jaderných elektrárnách zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Ekologické přínosy reaktoru EPR™ jedním pohledem

  • Množství uranu spotřebovaného na výrobu 1 MWh je nižší o 7 - 15 %*;
  • zlepšené palivové hospodářství snižuje produkci aktinidů s dlouhým poločasem rozpadu o 10 % na 1 MWh*;
  • Maximální energetický výkon na danou lokalitu;
  • Nižší spotřeba vody díky lepší tepelné účinnosti*;
  • Způsobilost k využívání MOX paliva s recyklovaným oxidem uranu a obohacený přepracovaným uranem;
  • Kolektivní dávky snížené o 30 % v porovnání s nejlepší jednoroční střední hodnotou uváděnou Světovou asociací provozovatelů jaderných elektráren.

* v porovnání s reaktory třídy 1000 MWE