AREVA: pevná základna zkušeností, odborná způsobilost světové třídy

Civaux (Francie) AREVA / PAUQUET CLAUDE

Firma AREVA v současné době staví ve Francii, Finsku a v Číně světově první typovou řadu reaktorů EPR™ generace III+. Tyto stavební projekty spočívají na pevném základu rozsáhlých zkušeností s výstavbou, která probíhá nepřetržitě od 80. let 20. století.

Reaktory provozované ve světě

AREVA už postavila, nebo v současné době staví, 102 jaderných bloků v 11 zemích. 91 z nich, které jsou dosud v provozu, představuje 26,3 % celosvětově instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách.

 • 84 tlakovodních reaktorů;
 • 6 varných reaktorů;
 • 1 tlakovodní reaktor na těžkou vodu;
 • 7 odstavených reaktorů.

      A čtyři bloky EPR™, které jsou právě ve výstavbě:

 • 1 ve Francii (FA3);
 • 1 v Olkiluoto, Finsko (OL 3);
 • 2 v Taishan, Čína (TSN 1 a TSN2).

Těžíme z rozsáhlých zkušeností

Projekty a výstavba reaktorů EPR™ ve světě

Výstavba každého z právě realizovaných reaktorů EPR™ firmy AREVA probíhá podle různých dodavatelských plánů. Areva se díky této rozmanitosti a bohatství zkušeností učí jak dále zlepšovat všechny stránky týkající se realizace projektů, včetně jejich řízení a organizace, technické přípravy, výroby, nákupu i výstavby samotné.

AREVA tak vytváří zásobárnu znalostí o složitých technických, nákupních a stavebních (EPC) projektech. Stávající databáze zpětnovazebních informací získaných zkušenostmi obsahuje více než 1200 poznatků z praxe, které využívají zkušené týmy – 90 % nákupního týmu a 50 % týmu pro řízení projektu, které pracovaly na projektu Taishan, pracuje i na Flamanville 3 a Olkiluoto 3. 

Skupina AREVA neváhala tyto jedinečné znalosti zhodnotit a investovala proto do plně industrializovaného systému managementu projektů, jehož cílem je zajistit řízení souměřitelné s projekty jaderných elektráren EPC budovanými na klíč.

Některé příklady nejnovějších vylepšení probíhajících projektů výstavby Taishan 1 a 2:

 • Elektrárny TSN si do poloviny dokončeného stavu vyžádaly jen 44 % hodin technické přípravy, která byla zapotřebí pro první projekt EPR™;
 • Realizační doba výroby vnitřního pláště se zkrátila o více než 4 měsíce;
 • doba dodání ochranné vrstvy prostoru k zachycení a rozprostření taveniny aktivní zóny se v porovnání s prvním projektem EPR™ zkrátila o 68 %;
 • Harmonogram výstavby se zkrátil o 1 měsíc díky přechodu ze dvouetapového odlévání betonové desky na odlévání jednorázové;
 • Harmonogram výstavby TSN významně zkrátil všechny hlavní etapy (zhotovení základové desky, zahájení stavby vnitřní ochranné obálky, odlévání výztuh, první betonování, apod.) v porovnání s prvním projektem EPR™.

Díky odborné zdatnosti, desítkám let zkušeností s výstavbou a vůli i schopnosti tyto přednosti využívat firma AREVA své stavební projekty trvale zlepšuje.