Řešení schopné konkurence

Díky svému pečlivému vyprojektování vyrábí reaktor EPR™ v porovnání s jinými energetickými zdroji elektřinu způsobem, který je bezpečný, trvale udržitelný a vysoce konkurenceschopný. Protože i náklady na jaderný provoz jsou nízké a stabilní, poskytuje technologie EPR™ zdroj energie s výjimečně vysokou nákladovou efektivitou, zejména přihlédneme-li k úbytku fosilních paliv.

Významné úspory nákladů na provoz a údržbu

Vysoký výkon reaktoru EPR™ snižuje provozní i údržbové náklady, které je třeba vynaložit na výrobu 1 MWh. Další snížení nákladů lze očekávat díky cílové provozuschopnosti 92 % a možnosti provádět údržbu bez odstavení elektrárny. Navíc platí, že závod s technologií EPR™ nevyžaduje více pracovníků než reaktory současné generace.

Dvacetiprocentní úspory nákladů na provoz a údržbu díky vysokému výkonu a vysoké provozuschopnosti reaktorů EPR™.

Lepší palivové hospodářství, vyšší výkon

Axiální ekonomizér napájecí vody zabudovaný v parogenerátoru pomáhá dosáhnout tepelné účinnosti 37 %, čímž překonává elektrárny předchozí generace, jejichž tepelná účinnost se zpravidla pohybuje kolem 33 %. Vyšší tepelná účinnost umožňuje ušetřit oproti jiným reaktorům až 15 % přírodního uranu na 1 vyrobenou MWh.

Vyšší výtěžek energie z 1 kg uranu lze u reaktoru EPR™ připsat ještě dvěma faktorům:

  • za prvé těžkému reflektoru neutronů v tlakové nádobě reaktoru;
  • za druhé velké aktivní zóně, jejímž důsledkem je nižší hustota výkonu a snazší řízení při menší potřebě využívání neutronových absorbérů k regulaci řetězové reakce.

Patnáctiprocentní úspora uranu na 1 vyrobenou MWh a vyšší energetická výtěžnost 1 kg uranu v porovnání s reaktory jiných konstrukcí.

Optimalizace investičních výdajů (CAPEX)

Ve snaze optimalizovat investiční výdaje se projektanti reaktoru EPR™ zaměřili na zefektivnění systému a prodloužení jeho provozní životnosti. Několik klíčových projekčních rozhodnutí vycházelo z důkladné analýzy poměru mezi náklady a přínosy, jejíž pomocí bylo dosaženo správné rovnováhy mezi jednoduchostí údržby a výší investičních nákladů. Pro reaktor EPR™ je typická také dlouhá životnost  - předpokládaná provozní životnost je 60 let.

Konkurenceschopnost reaktoru EPR™ jedním pohledem

I při splnění vyšších požadavků na bezpečnost nabízí EPR™ významnou konkurenční výhodu dosahovanou prostřednictvím efektivního využívání zdrojů a vysokého výkonu.

Provozovatelé mohou očekávat:

  • Nižší provozní náklady (OPEX);
  • Optimální investiční výdaje (CAPEX);
  • Vyšší provozuschopnost (cílová hodnota je 92%);
  • Nejlepší palivové hospodářství a energetickou výtěžnost na 1 kg paliva;
  • Delší životnost - předpokládaná provozní životnost je 60 let.