Reaktor EPR™: jak to funguje

Uspořádání reaktoru EPR nabízí výjimečnou a zcela jedinečnou odolnost vůči interním i externím rizikům, zejména zemětřesení a pádu letadla.

Udělejte si představu o fungování elektrárny s reaktorem EPR™ prostřednictvím jejích jednotlivých součástí popsaných dole.

Ochrana obálky reaktoru

Reaktorovna hala, která je umístěna uprostřed jaderné části elektrárny, obsahuje jaderný systém na výrobu páry (NSSS), vnitrokontejnmentové nádrže na skladování vody pro výměnu paliva (IRWST) a lapač taveniny z aktivní zóny.

Hlavní funkcí kontainmentu je za všech okolností ochránit okolí před interními i externími riziky, včetně případných havarijních stavů.

Copyright AREVA / Images et Process

V zájmu maximální ochrany má kontainment reaktoru (1) 2 stěny: stěnu vnitřního krytu z předpjatého betonu s kovovou výstelkou (2) a stěnu vnějšího pláště z armovaného betonu (1).

Vnější plášť (1) překrývá:

  • reaktorovou halu;
  • sklad vyhořelého paliva (2);
  • dvě ze čtyř zabezpečovacích stanic (3).

Dvě zbývající zabezpečovací stanice jsou umístěny jinde (4) pro případ, že by se budova ochranné obálky reaktoru poškodila.

Uvnitř ochranné obálky reaktoru je systém reaktorového chlazení sestávající z nádoby reaktoru (3), parogenerátorů (4), kompenzátoru objemu (5) a hlavních napájecích čerpadel (6). V budově ochranné obálky je také speciálně vyprojektovaný prostor pro zachycení a rozprostření taveniny z aktivní zóny (7), ve kterém by se shromáždila a ochladila tavenina uniklá z nádoby reaktoru v důsledku těžké LOCA havárie.

Celá jaderná část elektrárny stojí na jediné základové desce z armovaného betonu.

Sklad paliva

V budově paliva, která je postavena na stejné základové desce jako budova reaktoru a ochranné objekty, najdeme bazén pro dočasné uložení čerstvého i vyhořelého paliva se zařízením pro manipulaci s palivem.

Budovy bezpečnostních systémů 

Copyright AREVA / Images et Process

Ve čtyřech bezpečnostních objektech jsou umístěny hlavní bezpečnostní systémy, například systém havarijního vstřikování, systém havarijního napájení a jejich podpůrné soustavy.

Každý ze čtyř subsystémů bezpečnostních systémů dokáže zvládnout všechny havarijní funkce samostatně. Každý z nich je instalován v jedné ze čtyř bezpečnostních budov(3), které jsou odděleny od budovy reaktoru (1). Dva ze čtyř bezpečnostních systémů zakrývá vnější plášť. Tato opatření snižují riziko současného selhání všech čtyř bezpečnostních systémů.

Bloková dozorna

EPR™ Simulátor / Copyryght Bourdon Paiivi

Elektrárna s reaktory EPR™ využívá zvláštní systém kontroly a řízení, který je umístěný v jedné z bezpečnostních budov, plně řízený počítačem a vybavený uživatelsky přívětivým rozhraním mezi člověkem a zařízením. Z dozorny (velínu) SKŘ mají operátoři možnost sledovat provoz celé elektrárny. Tento systém, osazený nejnovější digitální technologií, v sobě soustřeďuje veškeré provozní údaje. Operátoři tak získají naprostou kontrolu nad důležitými parametry provozu elektrárny a přístup k souhrnným datům v reálném čase. Plně digitalizovaný systém SKŘ snižuje riziko lidské chyby a v každé situaci operátorům vydá pokyny a poskytne technickou i provozní podporu.

Speciálně navržená přístupová cesta do velínu a systémy větrání zajistí dostupnost tohoto pracoviště při haváriích, zatímco plášť z armovaného betonu se postará o jeho ochranu před útokem zvenčí. A když už by byla dozorna nedosažitelná, lze elektrárnu řídit ze vzdálené nouzové dozorny.

Budovy dieselgenerátorů

Jsou umístěny ve dvou samostatných budovách, odkud při výpadku síťového napájení dodávají elektřinu pro bezpečností funkce. Stejně jako budovy ochranné obálky i tyto samostatně stojící budovy jsou z armovaného betonu, který je velmi odolný vůči ataku zvenčí.

Turbínová hala

Ve strojovně jaderné elektrárny se nachází parní turbína a generátor, včetně řady dalších zařízení sekundárního okruhu. Jedná se o soubor zařízení určených k transformaci tepelné energie páry na energii elektrickou.

Součinnost všech bezpečnostních systémů zajišťuje bezpečnost celé elektrárny!

Elektrárna s reaktorem EPR™ byla navržena ve snaze splnit ta nejnáročnější bezpečnostní kritéria. Díky masivnímu betonovému opláštění je konstrukce vysoce odolná vůči externím rizikům. Ochranná obálka budovy reaktoru má dvojitou stěnu a zvláštní uzavřený prostor pro zachycení taveniny aktivní zóny v důsledku těžké LOCA havárie. Bezpečnost je navíc posílena čtyřnásobně redundantním systémem ochrany a uživatelsky příjemnou počítačově řízenou dozornou, v níž jsou v reálném čase k dispozici komplexní informace o provozu celého jaderného bloku.