Skupina AREVA

AREVA nabízí účinná řešení pro výrobu stále bezpečnější elektřiny s menší produkcí CO2 v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů.

AREVA - ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOU VÝROBU ENERGIE S MENŠÍ PRODUKCÍ CO2

 

AREVA svým klientům nabízí účinná řešení pro výrobu elektřiny s menší produkcí CO2.  Klíčovou referencí společnosti pro úspěšný budoucí rozvoj jsou spolehlivost, bezpečnost, transparentnost a etika.

AREVA disponuje všestranným řešením v celém cyklu výroby jaderné energie. Cyklus začíná těžbou uranu, pokračuje stavbou reaktorů a končí recyklací vyhořelého paliva. Současně zahrnuje zabezpečení veškerých doprovodných služeb výrobního cyklu.

Kromě jaderné energetiky svou činnost stále více zaměřuje na oblast obnovitelných zdrojů energie – větrné, solární a vodní elektrárny a bioenergetiku – s cílem stát se v dohledné době světovým lídrem v tomto odvětví. AREVA je tak schopna navrhovat řešení pro výrobu energie s menší produkcí CO2, jež jsou přizpůsobena potřebám konkrétního trhu a zároveň berou ohled na problematiku světové energetiky.

AREVA svým klientům nabízí účinná řešení pro výrobu elektřiny s menší produkcí CO2.  Klíčovou referencí společnosti pro úspěšný budoucí rozvoj jsou spolehlivost, bezpečnost, transparentnost a etika.

Hlavní partner v energetice

Obrat skupiny AREVA, která provozuje své obchodní aktivity po celém světě, v roce 2010 činil 9 194 M€. AREVA klade stejné nároky na spolehlivost a bezpečnost u všech svých partnerů.

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE A ODPOVĚDNOST

AREVA je světovým lídrem v oblasti jaderné energetiky. Součástí její nabídky jsou i obnovitelné zdroje energie. Jejím zájmem je především postupný růst zisku s ohledem na společenskou odpovědnost a životní prostředí.