KLÍČOVÉ ÚDAJE 2010

V roce 2010 si AREVA udržela růst díky své ucelené nabídce v oblasti jaderné energetiky. Tohoto dalšího růstu dosáhla zejména díky produktům a službám spojených s údržbou, provozem, modernizací a zlepšením výkonnosti již existujících jaderných elektráren.

Skupina i nadále pokračuje v rozvoji své činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

 SILNÁ MEZINÁRODNÍ SKUPINA 

Hospodářské výsledky společnosti AREVA z roku 2010 jsou důkazem její dynamičnosti:

  • Obrat 9 104 M€ (+6,7 % oproti 2009)
  • Zakázky v částce 44 204 M€ (+2 % oproti 2009)
  • Čistý zisk 883 M€ (+331 M€ oproti 2009)

V oblasti jaderné energetiky udržuje pravidelnou spolupráci s více než 95 % provozovateli elektráren na světě. Tato spolupráce představuje 80 % obratu.

V roce 2010 byly jednotlivé činnosti rozděleny následovně:

  • Business Group Těžba / Front-end: 3 704 M€ obratu (41 % obratu celé skupiny).
  • Business Group Reaktory a obsluha: 3 384 M€ (37 % obratu celé skupiny).
  • Business Group Back-end: 1 709 M€ (19 % obratu celé skupiny)
  • Business Group Obnovitelné energie: 150 M€ (2 % obratu celé skupiny)

STÁLÁ PRACOVNÍ SÍLA

Koncem roku 2010 pracovalo pro společnost AREVA 47 851 zaměstnanců. Počet zaměstnanců skupiny, z nichž 90 % působí především v pěti zemích (Francii, Německu, USA, Nigerii a Kazachstánu), se oproti roku 2009 stabilizoval. 

Více informací na Areva.com