ORGANIZACE ZAMĚŘENÁ NA VÝKON

Řízení společnosti AREVA zahrnuje dozorčí radu, specializované výbory a představenstvo. Tyto orgány koordinují činnost skupiny. Provozní řízení společnosti je zajištěno 5 obchodními skupinami, ředitelstvím pro poskytování inženýrských služeb a projektů a v neposlední řadě pak oblastními ředitelstvími.

ŘÍZENÍ SPOJUJÍCÍ TRANSPARENTNOST A KONTROLU

Představenstvo, jehož hlavním úkolem je určit strategii a tu realizovat, je rozhodujícím orgánem společnosti AREVA. Jeho předsedou je  Luc Oursel.

Dozorčí rada zajišťuje neustálou kontrolu řízení společnosti AREVA a dohlíží na strategii skupiny. Spolupracuje se specializovanými výbory

  • Výbor pro strategii: spolupracuje s dozorčí radou a vydává vyhlášky a doporučení ohledně strategických cílů skupiny.
  • Výbor pro audit: podílí se na stanovování účetních, finančních a deontologických norem, rozpočtů projektů a kvalitě finančních výstupů.
  • Výbor pro odměňování a jmenování: navrhuje systém odměn, odchody do důchodu a penzijní fondy zaměstnanců, plánuje a navrhuje odměny a jiné výhody ve prospěch mandatářů.
  • Finanční výbor: podílí se na sledování aktiv filiálek společnosti AREVA, krytí budoucích nákladů, jejich sanaci a likviditu.

ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA EFEKTIVITU

AREVA klade důraz na uzavřený systém řízení, jež uplatňuje princip respektování pravomocí organizačně nižších úrovní:

  • Koordinace celé společnosti je zajištěna představenstvem a čtyřmi poradními výbory dozorčí rady. Představenstvo se schází každé dva týdny při setkání výkonného výboru, jehož se účastní šest ředitelů. Cílem takového setkání je rozhodovat o aktuálních projektech.
  • Operační řízení je decentralizované. Jeho chod je zajištěn 5 obchodními skupinami (Těžba, Front-end, Reaktory a obsluha, Back-end, Obnovitelné energie) a ředitelstvím pro poskytování inženýrských služeb a projektů.
  • Oblastní ředitelství v Německu a Severní Americe zajišťují nezbytný kontakt s klienty skupiny a seznámení s provozem.
  • Obchodní ředitelství a Ředitelství pro jednotlivé provozy mají za úkol zajistit představenstvu a obchodním skupinám dostatečnou podporu při realizaci jejich cílů.

Více informací na Areva.com