STRATEGIE:  GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU BEZPEČNÁ

AREVA je jedním ze světových lídrů, kteří nabízejí řešení pro výrobu elektřiny s menší produkcí CO2. Areva nabízí vybavení a služby, které umožňují produkovat energie šetrným způsobem v těch nejlepších podmínkách, které respektují spolehlivost a bezpečnost.

SPOLEHLIVOST, BEZEPEČNOST  A TRANSPARENTNOST – ZÁKLADNÍ PILÍŘE RŮSTU

Pro společnost  AREVA je spolehlivost a bezpečnost v oblasti jaderné energetiky prioritní hodnotou.  Nároky společnosti tak převyšují i požadavky těch nejpřísnějších mezinárodních norem.

AREVA zároveň klade důraz na dialog a dohodu se zúčastněnými stranami. Proto, aby mohla skupina objasnit svou strategii a své činnosti, volí metodu transparentnosti. Pro své aktivity se také snaží získat co nejširší podporu.

POKRAČOVÁNÍ NEPŘETRŽITÉHO ROZVOJE V ČINNOSTECH JADERNÉ ENERGETIKY

Proto, aby skupina dostála svému vedoucímu postavení v čele jaderného průmyslu, sestavila nabídku zahrnující celý výrobní cyklus.

S reaktory generace III+, které odpovídají požadavkům nejvyšší bezpečnosti, má světová jednička v jaderné energetice své místo i na trhu nových projektů.

Reaktor EPR™ je koncipován s ohledem na poučení ze tří velkých katastrof, mezi které patří nehoda v Three Mile Island ve Spojených státech amerických, nehoda v Černobylu a teroristické útoky z 11. září.

Na poučení plynoucí z katastrofy v japonské Fukušimě bude rovněž brán veškerý ohled tak, aby byly stávající jaderné elektrárny ještě bezpečnější.

URYCHLENÍ ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

AREVA využila nárůstu pokrokových technologií v oblasti větrných elektráren na volném moři a koncentračních slunečních tepelných elektráren. V oblasti biomasy se jedná o stovky elektráren s výkonem přesahujícím 3 000MW, které jsou skupinou již plně realizovány, nebo jejich výstavba právě probíhá. Prostřednictvím své filiálky Hélion AREVA rovněž pracuje na zálohování elektrické energie.

AREVA využila nárůstu pokrokových technologií v oblasti větrných elektráren na volném moři a koncentračních slunečních tepelných elektráren. V oblasti biomasy se jedná o stovky elektráren s celkovým výkonem přesahujícím 3 000 MW, které jsou skupinou již plně realizovány, nebo jejich výstavba právě probíhá. Prostřednictvím své pobočky Hélion AREVA rovněž pracuje na zálohování elektrické energie.