VÝZKUM A INOVACE: PRIORITAMI JSOU BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

Společnost AREVA investuje významnou část svých prostředků do výzkumu, vývoje a inovací, aby co nejlépe vyhověla potřebám svých klientů. Práce na vývoji inovativních technologií zvyšuje bezpečnost, spolehlivost a výkonnost jejích produktů a služeb. Společnost je světově uznávaná pro svůj technologický náskok, což je pro její klienty zásadní faktor.

VÝZNAMNÉ INVESTICE

V roce 2010 představoval rozpočet na výzkum a vývoj (R&D) částku 928 M€, což je 10,2 % obratu skupiny. V porovnání s rokem 2009 se nárůst zvýšil o 13,7 %.

Skupina využívá výsledky z výzkumu a vývoje ve všech svých aktivitách, čímž zvyšuje svou odbornost. Díky jejich zavádění do běžného provozu je tak možné volit nejlepší postupy a optimalizovat činnosti R&D (technologickou připravenost, správu know-how, výzkumné meziresortní projekty atd.) Skupina se také podílí na mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a techniky.

VÝZKUM A VÝVOJ NA PODPORU BEZPEČNOSTI A VÝKONNOSTI

AREVA realizuje výzkumné programy takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížila potřebám svých klientů. Tyto programy jsou zaměřeny především na:

  • bezpečnost
  • snižování nákladů
  • výkonnost zařízení
  • minimalizaci objemu radioaktivního odpadu
  • disponibilitu paliva
  • hospodárné nakládání s přírodními zdroji

Skupina se ve svém zaměření na budoucí vývoj obrací mimo jiné i na Výbor pro vědu a etiku, který je její nedílnou součástí. Jeho úkolem je předkládat doporučení vedení představenstva, která se týkající zásadních energetických otázek budoucnosti.