AREVA NABÍZÍ VÝROBU ENERGIE S NIŽŠÍ PRODUKCÍ CO2

AREVA přináší řešení přizpůsobená potřebám elektrotechnických inženýrů, a to jak v oblasti jaderné energie, tak i v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Její nabídka je složena z široké škály prostředků a technologií, které umožňují produkci konkurenceschopné energie, jež odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním normám a zároveň je šetrná k přírodě.

NABÍDKA

Díky své čtyřicetileté historii čerpá společnost AREVA ze svých bohatých zkušeností v oblasti jaderné energetiky, jejíž velkokapacitní objemy zabezpečené centralizovaným způsobem dodávají elektřinu doplněnou o energie z obnovitelných zdrojů. Tato energie je vyráběna lokálně a do sítě dodávána nepravidelně v mnohem menším množství.

Skupina také spustila program R&D (Výzkum vývoj), aby využila svých zkušeností z oblasti jaderné energetiky a uplatnila je v rozvoji energetiky z obnovitelných zdrojů. Díky této strategii může svým klientům nabídnout globální řešení se správně zvoleným energetickým mixem.

JADERNÁ ENERGIE

AREVA disponuje všestranným řešením v celém cyklu výroby jaderné energie. Ten začíná těžbou uranu, pokračuje stavbou reaktorů a končí recyklací vyhořelého paliva. Současně zahrnuje zabezpečení veškerých doprovodných služeb výrobního cyklu.

 Tento přístup je založen na globálním a trvalém partnerství mezi společností a jejími klienty, kdy AREVA garantuje odpovídající a optimalizované náklady na daný projekt. Tímto způsobem se tak může zaručit za své výsledky a klíčové hodnoty, mezi které patří bezpečnost, výkonnost a dostupnost zařízení.

Kompletní nabídka jaderných reaktorů

AREVA nabízí nejmodernější typy reaktorů  ATMEA1 a KERENA™ a rektor EPR™ generace III+, jejichž výkon se pohybuje od 1 100 MWe do 1 650 MWe. Díky významným technologickým zlepšením, která umožňují předcházet a omezit riziko nehod, je bezpečnost reaktorů na velmi vysoké úrovni.

Tyto reaktory umožňují výrobcům elektrické energie dosáhnout hlavních cílů, mezi které patří především konkurenceschopnost a zajištění kapacit pro výrobu elektřiny s nejvyšším stupněm bezpečnosti.

Řešení nabízená v otázce hospodaření s palivem

Zásobování palivem a jeho správa je základním faktorem řízení jaderné elektrárny. Bezpečnost zásobování, snižování nákladů cyklu, správa vyhořelého paliva a odpadu tvoří priority provozu elektráren. Skupina nabízí klientům celou řadu řešení zahrnujících celý cyklus hospodaření s palivem.

  • v první řadě zabezpečuje celou škálu služeb v otázce použití uranu a složení paliva
  • dále nabízí řešení recyklace a nakládání s vyhořelým palivem tak, aby došlo ke snížení jeho objemu a skladování probíhalo optimálním způsobem
  • služby spojené s logistikou pro zvýšení spolehlivosti řešení

Služby

Nabídka služeb společnosti AREVA provází výrobce po celou dobu životnosti jejich jaderných zařízení. Společnost se opírá se o celosvětovou síť několika tisíc zkušených specialistů. Nabídka služeb na trhu je charakteristická svou náročností na kvalitu a pevnými závazky s jediným cílem:

- zlepšit bezpečnost, připravenost a výkonnost elektráren

- optimalizovat provoz zařízení

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Nabídka energie z obnovitelných zdrojů společnosti AREVA odpovídá potřebám výrobců elektrické energie v otázce sestavení jejich energetického mixu za použití konkurenceschopných řešení.

Skupina nabízí portfolio složené ze čtyř energií: větrné, solární, vodní, a bioenergetické. Nabízí řešení na klíč, která odpovídají krátkodobým i dlouhodobým požadavkům klienta na plynulou i mimořádnou dodávku energie ve špičkách.

Tato řešení zahrnují:

-         projekt, výrobu, stavbu a zprovoznění zařízení

-         doporučení při vytváření projektu

-         podporu klienta v otázce investic za vytvoření příslušných partnerských dohod

Více informací ohledně nabídky skupiny AREVA, naleznete na stránkách areva.com