TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ: 10 ZÁKLADNÍCH ZÁVAZKŮ

Skupina AREVA si zvolila trvale udržitelný rozvoj za základní pilíř své průmyslové strategie. Jako  lídr v oboru energetiky si je velmi dobře vědoma významu tohoto sektoru v ekonomických, environmentálních a sociálních otázkách, jakož i odpovědnosti, která v této oblasti hraje klíčovou úlohu.

Aby tato koncepce mohla být konkrétním způsobem zapojena do činností společnosti, AREVA přijala 10 závazků trvale udržitelného rozvoje - AREVA Way:

  • Spokojenost klientů spočívající v rychlé odezvě na jejich potřeby,
  • Ekonomický růst,
  • Efektivní a transparentní řízení,
  • Integrace odpovídající specifikům každého regionu kdekoli na světě,
  • Šetrný přístup k životnímu prostředí,
  • Inovace zaměřená na bezpečnost a efektivitu,
  • Nepřetržitý vývoj založený na sebehodnocení, nabytých zkušenostech a doporučeních zaměstnanců skupiny,
  • Prevence a zvládnutí technologických rizik s maximálním požadavkem na bezpečnost, za účelem ochrany zdraví zaměstnanců a celého lidstva,
  • Dialog a informovanost (účast v místních informačních komisích, lobbing u zástupců neziskových organizací v mezinárodním měřítku atd.),
  • Účast a povědomí v otázce požadavků společenských institucí (spolupráce na vytváření nových norem a předpisů).

Jednotlivé skupiny společnosti AREVA pravidelně hodnotí svou vlastní výkonnost při dosahování stanovených cílů. Výsledky těchto hodnocení jsou dále zpracovávány a vedou k realizaci konkrétních závěrů.

Více informací na Areva.com