Reaktor EPR™: bezpečná konstrukce

Ústředním tématem návrhu reaktoru EPR™ je bezpečnost, tedy vlastnost, k níž přispěl vklad a zapojení francouzských a německých orgánů jaderného dozoru už v nejranějších etapách projektování. Výsledkem je bezkonkurenční úroveň bezpečnosti reaktoru EPR™, který se vyznačuje vysokou odolností proti interním haváriím i externím rizikům.

Aby byla zaručena plná diversifikace, komplementarita (vzájemné doplňování) a redundance prověřených technologií, byl uplatněn deterministický přístup, který využívá nabytých zkušeností ve spojení s pravděpodobnostními studiemi. Diversifikované systémy jsou odolné vůči poruchám ze společné příčiny a redundance zase řeší ojedinělé (nahodilé) poruchy. V neposlední řadě platí, že optimalizovaná kombinace aktivních a pasívních systémů využívá komplementarity jednotlivých řešení, jejichž vzájemným doplňováním vznikají bariéry zajišťující celkovou bezpečnost.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE

Reaktor EPR™ představuje evoluční řešení vyvinuté s využitím rozsáhlých zpětnovazebních informací z více než sta jaderných reaktorů, jenž firma AREVA navrhla a dodala, a které už byly dokončeny nebo jsou v současné době ve výstavbě.

NÁVRH ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI INTERNÍCH RIZIK

Spolehlivost bezpečnostního systému prostřednictvím redundance.

PŘIPRAVENOST NA KAŽDOU SITUACI

V konstrukci reaktoru EPR™ byla uplatněna zásada "hloubkové ochrany".

BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Reaktor EPR™ je navržen tak, aby i při interní havárii a při uplatnění externích rizik ochránil okolní obyvatelstvo i životní prostředí.