PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE

Cruas jaderná elektrárna ve Francii - AREVA . Geoffray Yann

Reaktor EPR™ představuje evoluční řešení vyvinuté s využitím rozsáhlých zpětnovazebních informací z více než sta jaderných reaktorů, jenž firma AREVA navrhla a dodala, a které už byly dokončeny nebo jsou v současné době ve výstavbě.

Výsledkem je reaktor EPR™, který byl vyvinut jako konstrukce další generace reaktorů opírajících se o získané znalosti a zkušenosti. Návrháři vyšli z technologie světově nejmodernějších a nejvýkonnějších reaktorů jaké jsou dnes provozovány - z francouzského reaktoru N4 a německého reaktoru KONVOI. Nad rámec evolučního projektu využívá reaktor EPR™ ještě celou řadu nových a inovativních prvků, díky nimž patří k nejbezpečnějším reaktorům na světě.

video

Bezpečnostní odolnost technologie EPR™

Technologie EPR™ nabízí nejmodernější úroveň bezpečnosti, díky které lze čelit nepravděpodobným událostem podobným těm, které nastaly v Japonsku.