NÁVRH ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI INTERNÍCH RIZIK

Reaktor EPR™ se vyznačuje využitím čtyř samostatných bezpečnostních subsystémů označovaných jako "divize bezpečnostních prvků" (safety trains).

 • Zařízení a systémy
 • Spolehlivost prostřednictvím redundance

  Bezpečnostní systémy

  Kliknout - zvětšení

  Reaktor EPR™ se vyznačuje využitím čtyř samostatných bezpečnostních subsystémů označovaných jako "divize bezpečnostních prvků" (safety trains). Divize  bezpečnostních prvků jsou projektovány se čtyřnásobnou redundancí svých mechanických i elektrických součástí jakož i podpůrných systémů měření a regulace (I&C, MaR). Výsledkem je, že každá divize těchto prvků dokáže zajistit veškeré bezpečnostní funkce elektrárny zcela samostatně.

  Každý bezpečnostní objekt reaktoru EPR obsahuje následující subsystémy:

  • vstřikování vody do reaktorové nádoby;

  • nouzová napájení parogenerátoru vodou;

  • dodávka elektrické energie a systémy kontroly a řízení

  Zmíněné čtyři divize bezpečnostních prvků umožní také provádět údržbu v režimu online, případně i bez odstavení elektrárny. Takto bude možné provést včas preventivní údržbu i mimo dobu plánovaných odstávek a tím zvýšit spolehlivost bezpečnostních systémů.

  Záložní generátory nouzového napájení

  Dojde-li k výpadku dodávky elektrické energie, využije reaktor EPR™ své diversifikované a redundantní systémy nouzového napájení, které jsou umístěny v chráněných a fyzicky oddělených objektech. Skutečnost, že tyto systémy vyprojektovali a zhotovili různí výrobci, chrání systémy před poruchou ze společné příčiny.

  Každý ze čtyř nouzových dieselgenerátorů dokáže napájet kterýkoliv bezpečnostní úsek po dobu 72 hodin. Dva redundantní generátory SBO (pro výpadek v samotné elektrárně) mohou dodávat elektřinu 24 hodin a akumulátorová baterie instalovaná v budově reaktoru je schopna zásobovat kriticky důležitá zařízení elektřinou po dobu 12 hodin. Dokud bude energie k dispozici, může chlazení zajišťovat kterýkoliv z bezpečnostních úseků.

  Objekt skladu paliva

  Také bazén vyhořelého paliva je navržen se dvěma redundantními systémy chlazení, které jsou zálohovány třetím, diversifikovaným systémem. Bazén je v samostatném objektu chráněném dvojitým pláštěm z betonu.

 • Zásoba chladící vody

  Větší zásoba chladicí vody

  Každý ze čtyř dochlazovacích systémů může chladit aktivní zónu pomocí dvou subsystémů:

  •   systému havarijního napájení (EFWS), který dokáže prostřednictvím sekundárního systému chladit parogenerátor a který využívá čtyř vodních nádrží (s celkovým objemem 1600 m3), jedné v každém z bezpečnostních objektů. Tyto nádrže pak lze doplnit vodou z požární nádrže o objemu 2600 m3.
  •   systému havarijního vstřikování (SIS), který chladí přímo aktivní zónu, nejprve ze zásobníku vody s obsahem bóru tvořeného čtyřmi tlakovými hydro-akumulátory (s celkovým objemem 200 m3) a potom z velké nádrže umístěné ve spodní části budovy reaktoru, tzv. vnitrokontejnmentové nádrže na skladování vody pro výměnu paliva (IRWST) o objemu 1800 m3.
 • Omezování lidských chyb

  Omezování lidských chyb pomocí nejmodernějšího systému MaR

  control room 3D presentation

  Provoz dozorny (velínu) využívá plně digitalizovaného systému měření a regulace (MaR, I&C), který se ukázal být spolehlivější než jeho analogoví předchůdci. Systém MaR dozorny umožňuje operátorům sledovat a řídit celou elektrárnu.

  Tento systém využívá nejmodernější digitální techniku, dokáže centralizovat veškeré provozní údaje a nabídnout uživatelsky příjemné rozhraní mezi člověkem a zařízením. Operátoři jeho prostřednictvím získají plnou kontrolu nad důležitými parametry provozu elektrárny a přístup k souhrnným údajům v reálném čase. Speciálně navržená přístupová cesta do dozorny spolu se systémy jejího větrání zajistí dostupnost tohoto pracoviště při haváriích, zatímco plášť z armovaného betonu se postará o ochranu před útokem zvenčí.  A pokud by byla dozorna nedosažitelná, lze elektrárnu řídit ze vzdálené odstavné stanice.

  Digitální systém MaR omezuje výskyt lidských chyb při řízení a údržbě tím, že:

  •    se snáze udržuje;
  •    vydává pokyny v abnormálních situacích;
  •    minimalizuje riziko, že by nějaká porucha unikla pozornosti.