BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY REAKTORU EPR™ JEDNÍM POHLEDEM

Reaktor EPR™ je navržen tak, aby i při interní havárii a při uplatnění externích rizik ochránil okolní obyvatelstvo i životní prostředí. Zde jsou uvedeny vybrané oblasti jaderného bloku, díky nimž je bezpečnost řízení optimální:

Odolnost vůči hlavním rizikům

  • Masivní objekt ochranné obálky schopný odolat přímému nárazu i následným vibracím při útoku zvenčí;
  • Betonová základová deska, na které jsou jednotlivá zařízení umístěna co nejníže, aby snáze odolala zemětřesení.

Velmi vysoká chladicí kapacita

  • Čtyři vzájemně nezávislé bezpečnostní systémy, které jsou fyzicky odděleny a každý z nich je schopen samostatně plnit všechny bezpečnostní funkce - dva z nich jsou chráněny v plášti odolném vůči nárazu padajícího letadla;
  • Velká zásoba chladicí vody postačující k dochlazení systému jednak přímo pomocí primárního okruhu, ale také prostřednictvím okruhu sekundárního;
  • Oddělený a chráněný bazén reaktorového paliva chlazený vyhrazeným a redundantním systémem;
  • flexibilní monitorování pomocí digitálního systému kontroly a řízení při uplatnění zásad redundance, diversifikace a separace (zálohování, rozčlenění a oddělení);
  • Diversifikované, oddělené a chráněné generátory nouzového napájení, které při výpadku sítě zajistí dodávku elektřiny pro dochlazovací systémy.

Prevence škod na životním prostředí

  • Vylepšené možnosti kontroly a řízení tlaku a vývinu vodíku díky dodatečným bezpečnostním ventilům a pasívním autokatalytickým rekombinátorům;
  • pokročilá metoda zadržování taveniny unikající z aktivní zóny při tavení aktivní zóny;
  • Hermetická ochranná obálka, které tvoří bariéru proti úniku radioaktivity, která je způsobilá snést i vysoké tlaky a teploty.