JE TEMELÍN 3, 4

Společnost ČEZ se rozhodla pro dostavení dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Cílem je snížit emise CO2 z výroby energie, diverzifikovat český energetický mix a optimalizovat řešení pro budoucí poptávku po elektřině.

Kvalifikační výběr byl zahájen v srpnu 2009. V říjnu 2011 byla vydána kompletní zadávací dokumentace. Proces probíhá na základě veřejného výběrového řízení, které zajišťuje spravedlivé a transparentní rozhodnutí o zadání zakázky. Nabídky musí být předloženy na začátku.

Návrh společnosti AREVA připravovaný ve spolupráci s referenčními partnery předpokládá tzv. EPC kontrakt (Engineering, Procurement, Construction) na výstavbu dvou elektrárenských bloků s reaktory EPRTM , včetně designu, kompletní výstavby a uvedení do provozu jaderných i konvenčních částí.

Český průmysl, s nímž společnost AREVA spolupracuje již více než 20 let, bude do projektu úzce zapojen. České firmy jsou významnými dodavateli pro projekty společnosti AREVA po celém světě a poskytují také některé důležité komponenty pro elektrárny s reaktory EPR ™, které jsou ve výstavbě ve Finsku, Francii a Číně.