AREVA a EDF posilují své dlouhodobé partnerství dodávkami přírodního uranu

February 13, 2012

Společnosti AREVA a EDF se dohodly na principech dlouhodobého partnerství týkající se dodávek přírodního uranu v průběhu let 2014 až 2030, zajištění bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti francouzského jaderného parku.

Toto partnerství je v souladu s rozhodnutím rady Conseil de Politique Nucléaire (Rada jaderné francouzské politiky) 21. února 2011. Upevňuje historické vazby se společností EDF, které jsou podporovány dodávkami jaderného paliva, a ukazuje snahu společnosti AREVA posílit své vztahy s hlavními zákazníky.

S celkovým objemem, který může dosáhnout více než 20 000 metrických tun, předpokládají dohodnuté zásady prodloužení smlouvy o dodávkách ze stávajících dolů společnosti AREVA a otevření možnosti částečného financování rozvoje nového těžebního projektu společností EDF výměnou za podíl na jeho budoucí produkci. Tyto zásady budou základem pro řadu dohod, které budou podléhat schválení ze strany řídících orgánů obou skupin.

Toto nové průmyslové a finanční partnerství upevňuje postavení společnosti AREVA jako vedoucího partnera společnosti EDF na dodávku přírodního uranu. AREVA v současné době poskytuje EDF téměř 40 % jeho ročních potřeb v této oblasti.

Pro generálního ředitele EDF Henriho Proglia, „toto partnerství potvrzuje soudržnost francouzského jaderného průmyslu a otevírá nové perspektivy spolupráce. Umožňuje nám to dlouhodobé zviditelnění a je plně v souladu s naší strategií zajistit zásoby uranu našich jaderných elektráren.“

Luc Oursel, generální ředitel společnosti AREVA, prohlásil: „Tato nová dlouhodobá smlouva s EDF, která navazuje na smlouvy o dodávkách parních kotlů a provozní optimalizaci francouzských jaderných zařízení, upevňuje jednotu francouzského jaderného sektoru. Dohoda demonstruje pevnost vztahu s naším historickým partnerem, a opětovně dokládá schopnost společnosti AREVA nabídnout svým zákazníkům dlouhodobé řešení, která jsou šitá na míru jejich potřebám a zajišťují bezpečnost dodávek“.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com