Hlavní milníky stavebních projektů EPR ve Velké Británii

February 17, 2012

AREVA dosáhla významných milníků v rámci stavebníchprojektů EPR veVelké Británii a to podpisem nových dohod nafrancouzsko-britském summitu vPaříži:

• AREVAa Rolls-Royce se zavazují k širšíspolupráci

Společnost AREVA podepsala smlouvu o spolupráci se společnostíRolls-Royce orozšíření globální spolupráce, která se vztahuje na výrobu komponent pro nové jaderné elektrárnya jiné jaderné projektyve Velké Britániii mimo ni. Smlouva navazuje na celosvětovou dohodu podepsanou mezi oběma společnostmiv březnu 2011.

Rolls-Royce dodá společnosti AREVA vybavení a technické a inženýrské službyv hodnotě 100 miliónu liber pro svůj první reaktorEPR ve Velké Británii, který má být postavenv Hinkley Point společností EDF. Dohoda stanovuje, že podobné hodnoty prací mají být dodányu následné výstavby EPR ve Velké Británii.

Luc Oursel, výkonný ředitel společnosti AREVA, řekl: „Od našeho původního závazku v březnu jsme rozšířili a prohloubili rozsah naší spolupráce. Těšíme se na spolupráci s Rolls-Royce v celé řadě příležitostí, včetně zadního konce jaderného palivového cyklu a rozšíření obnovitelných zdrojů energie.“

• Společný postoj s EDF kesmlouvě NSSS a I&Cpro Hinkley Point

AREVA podepsalas EDF memorandum o porozumění týkající sedodávky jaderného systému přívodu párya všech systémů kontroly a řízení proprojekt Hinkley Point C. Memorandum potvrzuje ičasový rámec prodokončení vyjednávání o smlouvě.

AREVA byla vybrána na stavbu jaderných systémů pro výrobu páry pro první čtyři reaktory EPR, jejichž výstavba je plánovánave Velké Británii společností EDF. AREVA se uchází i o stavbu dalších dvou reaktorů pro Horizon Nuclear Power. Skupina je také vpředběžných diskuzíchse společností NuGen na výstavbu dvou reaktorů EPR.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com