AREVA podepisuje sérii významných smluv o spolupráci s klíčovými českými společnostmi

March 05, 2012

AREVA dnes v rámci své lokalizační strategie podepsala sérii memorand o porozumění s klíčovými českými společnostmi.

Budoucí spolupráce bude zaměřena na projekty reaktorů EPR™, včetně jejich dodání pro bloky 3 a 4 Jaderné elektrárny Temelín. Všechny společnosti, které dnes podepsaly memoranda, prošly předkvalifikačním procesem společnosti AREVA pro nové dodavatele a některé z nich jsou dokonce již na seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Oficiální slavnostní podpis se konal na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti velvyslance Francie v České republice - Pierre Lévy, Chief Commercial Officer (CCO) společnosti AREVA - Ruben Lazo, zástupce viceprezidenta pro nákup společnosti AREVA - Valéry Lefevre, a ředitele společnosti AREVA pro Českou republiku - Thomas Epron, kteří se sešli společně s představiteli 14 českých firem: ABB s.r.o., ABEGU a.s., ARAKO spol. s.r.o., BAEST Machines & Structures a.s., EXCON Steel a.s., I&C Energo a.s., Královopolská RIA a.s., Mandík a.s., Modřany Power a.s., Metra Blansko a.s., Schneider Electric CZ s.r.o., SIGMA Group a.s., Vítkovice a.s., ZVVZ– Enven Engineering a.s..

"AREVA má od francouzského zastoupení plnou podporu. Jsem velmi potěšen, že se této slavnostní události dnes mohu zúčastnit. Tyto dohody jsou významným krokem pro spolupráci v jaderné energetice mezi Francií a Českou republikou”, řekl Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České republice.

Dnešní série dohod představuje další krok k dlouhodobé spolupráci společnosti AREVA s českým průmyslem. Také podtrhuje skutečný a silný závazek skupiny k neustálému rozvoji svého evropského a globálního dodavatelského řetězce pro zajištění konkurenceschopnosti a efektivních dodávek dle daného rozpočtu a časového harmonogramu pro nové projekty po celém světě.

„AREVA dnešním slavnostním podpisem memorand potvrzuje, že je pevně odhodlána podporovat využití odborných znalostí v průmyslové a jaderné oblasti v České republice,“ řekl Ruben Lazo, Chief Commercial Officer společnosti AREVA. „Zkušení čeští dodavatelé se stávají klíčovými partnery v našem globálním dodavatelském řetězci. AREVA nedávno udělila společnosti TS Plzeň zakázku v hodnotě půl miliardy českých korun na dodání hlavního technického vybavení pro svůj výrobní závod. Několik dalších dodavatelů již pracuje na projektech ve Finsku, Číně a Francii. Tato fakta ilustrují naši opravdovou a trvalou podporu českému průmyslu a stvrzují naše silné odhodlání podílet se společně s českými partnery na výstavbě bloků tři a čtyři Jaderné elektrárny Temelín,“ dodal Lazo.

Díky několikaletému proaktivnímu programu udělování zakázek v České republice spolupracuje AREVA s řadou českých firem na nových průmyslových projektech po celém světě. V posledních třech letech AREVA poskytla zakázky v hodnotě více než 1 miliardy českých korun, jež byly investicí do technického vybavení a služeb, a přispěla tak k rozvoji jaderného průmyslu v zemi.

„Naše lokalizační strategie je všude stejná, ať už je to pro nukleární projekty či projekty obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Epron. „AREVA nabízí místnímu průmyslu významné obchodní příležitosti rovněž pro projekty v zahraničí. U temelínského projektu očekáváme, že významná část prací bude nabídnuta místním firmám.“

Společný podpis s takto významnou skupinou dodavatelů jasně značí veliký zájem českého průmyslu o spolupráci se společností AREVA a rovněž vzájemné uznání odbornosti a kvality. Dohody o spolupráci pro dodavatele také představují příležitost dále rozvíjet jejich odbornost a přístup na nové trhy.

Tato série dohod významně přispívá k posílení nabídky společnosti AREVA v projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín.

Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín AREVA připravuje nabídku technologie EPRTM. Tento reaktor je referenční technologií pro zvýšenou energetickou bezpečnost v Evropě. Design EPRTM je jediným reaktorem generace III+, který je certifikovaný evropskými regulačními úřady a je v Evropě ve výstavbě.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com