AREVA se zapojila do debaty o evropské energetické bezpečnosti konané v Praze

February 23, 2012

AREVA se tento týden zúčastnila mezinárodní debaty o evropské energetické bezpečnosti pořádanou Fondation pour la Recherche Stratégique a Pražským institutem bezpečnostních studií ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a velvyslanectvím Francie v České republice.

Zástupci střední a východní Evropy zde jednali na nejvyšší úrovni o tomto strategickém problému na konferenci s názvem "Zajištění energetické bezpečnosti v Evropě: Potřeba mnohostranného přístupu“ se zaměřením na strategické, hospodářské, politické a technologické možnosti udržitelnosti energetické politiky v Evropě a na zajištění evropské energetické bezpečnosti.

Zvláštní pozornost byla v diskuzi věnována možnosti využití jaderné energie. Ředitel společnosti AREVA v oblasti Public Affairs pan Jacques Gérault připomněl význam budování dlouhodobých a pozitivních vztahů s nejbližšími sousedy k zajištění bezpečnosti dodávek energie a využívání vzájemných zkušeností.

„Dlouhodobá energetická bezpečnost je úzce spojena s dlouhodobým partnerstvím. AREVA se aktivně zapojuje do vytváření trvalé spolupráce se společností ČEZ a českým průmyslem na projektech výstavby třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín, ale i mimo něj. Naše technologie designu reaktoru EPRTM je volbou pro pokročilé zajištění bezpečnosti v Evropě. Jedná se o jediný reaktor, který byl certifikován evropskými regulačními orgány pro bezpečnost“, řekl Gérault.

„Naše francouzsko-české partnerství využije zkušeností společnosti AREVA z výstavby a provozu našich čtyř EPRTM reaktorů, které jsou v současné době ve výstavbě. Český průmysl bude mít finanční prospěch z napojení na náš globální dodavatelský řetězec“, dodal.

Lokalizační strategie přináší pracovní místa, příležitosti a industrializaci na místech, kde se staví bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o nukleární projekty nebo projekty obnovitelných zdrojů.

Významná část každého nového projektu výstavby reaktoru EPRTM je ponechána místním partnerům a dodavatelům, a to až do výše 70 % získaných zakázek. U projektů obnovitelných zdrojů se jedná až o 80 %.

AREVA podepsala 15. února letošního roku strategickou smlouvu se společností TS Plzeň na dodávku kovacího lisu a manipulátoru pro její výrobní závod v Le Creusot. Za poslední tři roky AREVA zajistila českému průmyslu obchodní příležitosti v zařízení a službách za více než miliardu korun, čímž se stává významným přispěvovatelem do oblasti jaderného průmyslu v zemi.

V rámci svého působení v české jaderné energetice AREVA také uzavřela několik dohod o spolupráci s českými výzkumnými ústavy a vysokými školami.

AREVA oficiálně obdržela žádost na návrh “Kompletace JE Temelín“ od společnosti ČEZ v listopadu minulého roku. Je připravena předložit svou pokročilou technologii reaktoru EPRTM jako součást své evropské flotily, kterou v současnosti realizuje.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com