Provozovatele elektráren podporují v jejich bezpečnostních zabezpečení řešení od společnosti AREVA

March 13, 2012

AREVA zapojila v minulém roce do svého programu bezpečnostní aliance provozovatele jaderných elektráren, aby jim pomohla demonstrovat a zvyšovat bezpečnost jejich jaderných flotil. K dnešnímu dni bylo v jedenácti zemích spuštěno více než třicet projektů.

AREVA poskytuje provozovatelům prostřednictvím tohoto programu komplexní škálu produktů, služeb a řešení, která jim pomohou splnit zvyšující se požadavky na bezpečnost a dosáhnout v dnešní době tří hlavních bezpečnostních kritérií:

 Odolnost proti hlavním rizikům

 Odolné ochlazovací schopnosti

 Prevence škod na životním prostředí

„S naším celosvětovým působením a strojírenskými zdroji na všech kontinentech, AREVA v minulém roce úzce spolupracovala s provozovateli a podporovala je v jejich posuzování bezpečnosti," řekl Ruben Lazo, Chief Commercial Officer společnosti AREVA. „Tento úzký pracovní vztah v kombinaci s naší vlastní jedinečnou zkušeností provozovatele jaderných zařízení, nás vedl k vybudování bezpečnostní aliance. Tato aliance má upravenou strukturu pro analýzu bezpečnostních problémů s dnešními bezpečnostními odkazy a přáními, a pro potřeby jejich řešení“, dodal Lazo.

Pro každý ze tří bezpečnostních požadavků nabízí AREVA bezpečnostní analýzy, bezpečnostní vylepšení a bezpečnostní postupy, které jsou na světové úrovni, osvědčená řešení, stejně jako inovace speciálně vyvinuté, aby odpovídaly novým výzvám, kterým musí provozovatelé jaderných elektráren čelit. V současné době AREVA nabízí více než třicet řešení a další se připravují.

Mnoho provozovatelů již těchto vylepšení využívá. Posledním příkladem je zakázka, která byla koncem ledna zadána společnosti AREVA, na poskytnutí filtrovaného kontejnmentového ventilačního systému pro elektrárnu Cernavoda v Rumunsku. Tento systém zajišťuje celistvost reaktorové budovy tím, že brání hromadění nadměrného tlaku kontejnmentu, aby se zabránilo škodám na životním prostředí, a ochraňuje okolní obyvatelstvo. Systém, vhodný pro všechny typy reaktorů, je již nainstalován v padesáti jaderných elektrárnách po celém světě. Kompaktní a modulární konstrukce umožňuje pohodlná dodatečná vylepšení do již existujících zařízení.

Do rozsáhlého portfolia bezpečnostní aliance společnosti AREVA patří např: bezpečnostní analýzy externího nebezpečí, přehodnocení bezpečnostních limitů, ochrana proti záplavám, alternativní dodávky energie, hydrodynamické těsnění primárního okruhu, pasivní autokatalytické směšovače, nejmodernější po-nehodové odběrové systémy a monitorování, recyklace použitého paliva a dočasné suché skladování, jakož i školení a pokročilé jaderné simulátory.

Většina těchto výrobků a služeb již byla úspěšně nainstalována a implementována do stovek jaderných elektráren po celém světě:

 Systémy dieselových agregátů společnosti AREVA již byly nainstalovány do více než 25 % reaktorů jaderných elektráren po celém světě a přispívají k odolnosti chladících schopností reaktoru.

 Pasivní systémy autokatalytických rekombinérů jsou instalovány ve více než sto jaderných elektrárnách v sedmnácti zemích. Pasivní zařízení, prevence exploze vodíku v kontejnmentu, a to i za podmínek nehody, aby byla zajištěna integrita reaktorové budovy, chrání proti poškození životního prostředí.

AREVA tedy může předvést spolehlivá doporučení pro každé ze svých řešení bezpečnostní aliance, která ji umísťují do pozice vedoucího partnera pro provozovatele. Těm pomáhá k dosažení bezpečnostních cílů a zabezpečení jejich provozů nyní a v následujících letech a zároveň posílit důvěru veřejnosti v jadernou energii.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com