Nový hydrodynamický systém těsnění hřídele od firmy AREVA zvýší bezpečnost jaderných elektráren

May 23, 2012

Paříž, 23. května 2012AREVA JSPM, plně vlastněná dceřiná firma společnosti AREVA, úspěšně kvalifikovala nový hydrodynamický systém těsnění hřídele, který vydrží výpadek elektrického napájení po dobu 120 hodin.

Zatímco nové požadavky bezpečnostních úřadů doporučují vypořádat se s výpadkem po minimální dobu 72 hodin, rozsáhlé testy prováděné AREVA JSPM v náročných podmínkách výpadku elektrického napájení (teplota vody 310° C a vysoký tlak 175 barů) potvrdily, že nové hydrodynamické těsnění od  AREVA JSPM může udržovat integritu primárního okruhu  po dobu 120 hodin. Tato nová skutečnost značně zvyšuje současnou úroveň bezpečnosti zařízení elektráren.

Nové hydrodynamické těsnění je spolehlivější a stabilnější v provozu, a to zejména díky svému konstrukčnímu provedení, které nabízí trojí redundanci, tzn., že těsnění na čerpadle je vyrobeno ve třech konstrukčních provedeních, která se vzájemně liší a tím se zabraňuje jednostranné konstrukční poruše. Nové těsnění má delší životnost dosahující minimálně 10 let a prodlužuje intervaly jednotlivých kontrol.  Díky minimálním nárokům na údržbu zvyšuje provozuschopnost elektrárny.

Klíčovým prvkem hlavního cirkulačního čerpadla, které zajišťuje odvod tepla z aktivní zóny do parogenerátoru, je systém těsnění hřídele. Kvalita těsnícího systému se významně podílí na těsnosti celého primárního okruhu. Je proto nezbytné zachovat jeho funkčnost i za extrémních podmínek, jakými jsou například rozsáhlé výpadky bloku. Vysoký standard použitého těsnění má za úkol zabránit úniku vody z primárního okruhu a tím ztrátě chlazení aktivní zóny reaktoru. Jedná se o jeden ze základních prvků zachování bezpečnosti a provozuschopnosti celé jaderné elektrárny.

„Kvalifikace našeho nového systému hydrodynamického těsnění pro případ výpadku elektrického napájení až na 120 hodin, představuje významný krok k zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren,“ říká Thierry Schietecatte, výkonný ředitel AREVA JSPM. „Je to výsledek mnoha let výzkumu a vývoje v kombinaci se čtyřicetiletou praxí společnosti AREVA JSPM v údržbě více než 400 hlavních cirkulačních čerpadel po celém světě a s úzkou spoluprací s provozovateli elektráren,“ dodává.

Tato součást bezpečnostního programu „Safety Alliance“ společnosti AREVA může pomoci provozovatelům jaderných elektráren zvýšit bezpečnost jejich zařízení. Nový hydrodynamický systém těsnění lze instalovat do stávajících hlavních cirkulačních čerpadel jako náhradu za současná hydrostatická těsnění a zároveň bude využit pro třetí generaci hlavních cirkulačních čerpadel v nových jaderných elektrárnách.

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com