Výstavba jaderné elektrárny Taishan 1 s technologií  EPR™ zaznamenává důležitý milník: instalaci reaktorové nádoby

June 06, 2012

Paříž, 6.  června 2012Výstavba prvního bloku jaderné elektrárny s reaktorem EPRTM v čínském Taishan, koordinovaná společnostmi EdF, CGNPC a AREVA, prošla klíčovou vývojovou etapou. Na své místo v reaktorové šachtě byla spuštěna a následně instalována tlaková nádoba reaktoru.

Umístění ocelové nádoby o hmotnosti více než 420 tun, o průměru 5,3 metrů a výšce 10,6 metrů znamená vyvrcholení četných inženýrských a montážních prací, prováděných od doby, kdy byla v říjnu 2011 na horní část reaktorovny instalována kovová kupole. Tato důležitá etapa byla koordinována manažerem projektu společnosti Taishan Joint Venture Company (TNPJVC - společný podnik vlastní ze 70 % čínská společnost CGNPC a z 30 % francouzská EdF), s technickou podporou místních týmů společnosti AREVA.

Tato operace znamená počátek etapy instalace zařízení primárního okruhu elektrárny. Kromě uvedené reaktorové nádoby se jedná o čtyři parogenerátory, kompenzátor objemu, čtyři hlavní cirkulační čerpadla a potrubní systémy. Montáž zařízení bude probíhat současně s instalací pomocných a bezpečnostních systémů.

David Emond, manažer projektu Taishan společnosti AREVA, uvedl: „Instalace reaktorové nádoby pro první reaktor EPRTM jaderné elektrárny Taishan proběhla zcela hladce a je přínosem k jejímu rozvoji. Úspěch této klíčové operace byl dalším významným krokem k uvedení nejsilnějšího jaderného reaktoru v Číně do provozu.“

Roger Seban, náměstek generální ředitele společnosti TNPJVC, uvedl: „Teď, když reaktorová nádoba byla úspěšně usazena na své místo, musíme se soustředit na instalaci všech dalších pomocných a bezpečnostních zařízení elektrárny, přičemž musíme po celou dobu sledovat požadavky na kvalitu a bezpečnost. Francouzsko-čínské týmy, které pracují na lokalitě Taishan, jsou mobilizovány a připraveny k dosažení tohoto cíle."

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com