AREVA prochází v USA významným milníkem v certifikaci reaktoru EPR™

June 19, 2012

Paříž, 19. června 2012Společnost AREVA dokončila třetí fázi posuzování žádosti o certifikaci technologie tlakovodního reaktoru EPRTM na americkém trhu, udělovanou Úřadem pro jadernou energii (NRC). V této fázi bylo dokončeno posouzení bezpečnosti ze strany Poradního výboru pro zabezpečení reaktorů (ACRS) a byly vyřešeny poslední sporné otázky. Dokončení této fáze posouvá proces certifikace k závěrečnému posouzení bezpečnosti a finální certifikaci celé technologie. Její získání se předpokládá na konci roku 2014, v souladu se strategickými plány amerických zákazníků AREVY.

„Dosažení tohoto milníku je významným úspěchem a potvrzuje náš závazek dokončit certifikační proces reaktoru EPR v USA," řekl Tom Franch, víceprezident společnosti AREVA pro reaktory a služby.

„Úzce jsme spolupracovali s Úřadem pro jadernou energii a našimi partnery z řad provozovatelů elektráren, díky tomu se nám podařilo tohoto milníku dosáhnout. Už se těšíme na úspěšné dokončení a na to, že budeme schopni našim klientům pomáhat realizovat jejich podnikatelské plány,“ dodal Franch.

Jaderný reaktor EPR™ společnosti AREVA je vysoce výkonný tlakovodní reaktor nové generace, který je nejpokročilejším z hlediska designu a jaderné bezpečnosti. Reaktor EPR™ je navržen tak, aby byly splněny požadavky společností provozujících elektrárny na stále se zvyšující úroveň bezpečnosti a konkurenceschopnosti a zároveň na uspokojení budoucích energetických požadavků při využití nákladově efektivních řešeních.

Technologie EPR™ nové generace patří k nejdůkladněji prověřeným na světě. Dnes se staví čtyři takové reaktory ve Finsku, Francii a Číně a probíhá licenční řízení pro minimálně čtyři další reaktory EPR™  ve Spojených státech amerických a Velké Británii.

Dokončení třetí fáze schvalovacího procesu v USA znamená, že AREVA a její americký partner jsou opět o krok blíže k budoucí výstavbě elektráren s technologií EPRTM, které do energetického mixu přispějí bezpečným, efektivním a spolehlivým zdrojem energie. 

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com