AREVA podepsala další sérii klíčových smluv o spolupráci s jedenácti významnými společnostmi v České republice

Spolena fokta

June 22, 2012

Praha/Paříž, 22. června 2012 – AREVA dnes podepsala druhou sérii smluv o spolupráci s 11 dalšími společnostmi, které se specializují na klíčová průmyslová zařízení a stavební práce. Tento podpis navazuje na již uzavřená memoranda o porozumění se 14 českými firmami z března tohoto roku.

Společnosti, které podepsaly další sérii dohod o spolupráci s firmou AREVA jsou: Afras Energo s.r.o., EGE, s.r.o., Janka Engineering s.r.o., MOSTRO a.s., M Power Engineering a.s., MSA a.s., PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o., REKO Praha a.s., Siag CZ s.r.o., ZAT a.s. a Ždas a.s.

AREVA se aktivně věnuje své lokalizační strategii v jednotlivých regionech, kde podporuje svoje stávající a potenciální projekty reaktorů EPR™, včetně projektu Temelín 3, 4 v České republice. Dnešní slavnostní podpis proto posiluje snahu společnosti AREVA využívat průmyslové a jaderné odbornosti, kterou jí Česká republika poskytuje, k podpoře svých projektů jak v České republice, tak v zahraničí.

Tato druhá série smluv o spolupráci je opětovným potvrzením našeho závazku účastnit se rozšíření Jaderné elektrárny Temelín za podpory našich českých partnerů,“ řekl Stefan vom Scheidt, ředitel AREVA Německo, při podpisovém ceremoniálu, který se konal na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti Pierra Lévyho, francouzského velvyslance v České republice.

Spolupracujeme s českým průmyslem již několik desítek let. Lokalizační strategie společnosti AREVA přinesla českým společnostem četné obchodní příležitosti a perspektivní vyhlídky. Těšíme se na další posílení spolupráce, a to zejména v souvislosti s realizací projektu Temelín. Až 70 % prací na našich projektech EPR je zadáváno místním firmám,“ pokračuje Stefan vom Scheidt.

Všech 25 společností, které podepsaly dohody o spolupráci, je nyní  předkvalifikováno stát se součástí globálního dodavatelského řetězce společnosti AREVA. Doplní tak některé významné české průmyslové podniky, jako je například TS Plzeň a další, které již pro AREVU pracují na projektech ve Finsku, Francii a Číně. AREVA je významným zákazníkem českého jaderného průmyslujiž nyní: jen za poslední tři roky podepsala s českými společnostmi smlouvy na zařízení a služby v hodnotě více než 1 miliardy českých korun.

Tyto dodatečné smlouvy o spolupráci jsou důležité pro celou skupinu, jsou ale také silným bodem, v němž se AREVA odlišuje v nabídce na projekt Temelín pro ČEZ. Úzká spolupráce s místním průmyslem nám spolu s globálními dodavateli umožňuje konkurenceschopný, včasný a rozpočtově odpovědný postup při realizaci našich dodávek,“ řekl Thomas Epron, ředitel AREVA Česká republika.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com