Doplňkové posouzení bezpečnosti: AREVA předložila své návrhy francouzskému orgánu pro jadernou bezpečnost

July 09, 2012

Paříž, 9. července 2012AREVA v současné době předkládá své technické a organizační návrhy francouzskému úřadu pro jadernou bezpečnost (Autorité  de  SûretéNucléaire - ASN) z důvodu posílení bezpečnosti svých jaderných zařízení v případě mimořádných situací. V návaznosti na havárii Jaderné elektrárny Fukushima-Daiich zahájila ASN v polovině roku 2011 doplňkové posouzení bezpečnosti jaderných zařízení provozovaných ve Francii, který se týká i společnosti AREVA. Cílem této kontroly je zjistit odolnost stávajících zařízení a systémů krizového řízení, které musí být nasazeny v případě, že by nastaly události srovnatelné svou závažností s těmi, k nimž došlo v Japonsku.

V rámci dotčených provozů společnosti AREVA (La Hague, Tricastin, MELOX a FBFC Romans) pracují bezpečnostní odborníci skupiny na definici "nadprojektových bezpečnostních systémů", což znamená systémy a funkce, které jsou poslední možností, jak zabránit velmi závažné nehodě nebo omezit její důsledky. Ty musí být vysoce odolné i za hranicí událostí předvídaných při projektování, jako je např. zemětřesení nebo záplavy mimořádné intenzity. AREVA přijme nezbytná opatření ke splnění tohoto požadavku.

AREVA bude také dále posilovat globální systém krizového řízení na svých zařízeních. Ke stávajícímu vybavení proto budou nasazena nová havarijní a komunikační zařízení (čerpadla, měřící zařízení, satelitní telefony, atd.). Jak se prokázalo v době nehody ve Fukušimě, AREVA je schopna pružně reagovat a zasáhnout v případě vzniklé nehody, a to v rámci několika málo hodin. Více než 1500 zaměstnanců s provozními a specifickými odbornými znalostmi je připraveno v případě potřeby posílit ohrožené lokality. Celý systém je podporován robotizovaným vybavením GIE Intra, ve kterém je AREVA akcionářem spolu se společnostmi EDF a CEA.

Philippe Knoche, provozní ředitel společnosti AREVA, který má pod dohledem doplňující posouzení bezpečnosti, řekl:„Bezpečnost je stále, a nyní ještě více než jindy, jednou z klíčových hodnot skupiny AREVA. Kromě nových zařízeních, která uvedeme do provozu v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, naše skupina věnuje více než 2 miliardy eur na modernizaci našeho průmyslového zařízení, zavádění nových technologií a na neustálé zlepšování bezpečnostních mechanismů, které jsme v těchto dnech předložili francouzskému orgánům pro jadernou bezpečnost. AREVA vnímá schopnost poučit se z nehody, ať vznikla jakýmkoli způsobem, jako nutnou podmínkou pro přijetí jaderné energie veřejným míněním."

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com