Olkiluoto 3: konsorcium AREVA-Siemens vyzývá svého klienta TVO k dodržení časového harmonogramu   

July 16, 2012

Paříž, 16. července 2012

Na základě vydané tiskové zprávy od společnosti TVO dne 16. července v odpoledních hodinách chce konsorcium AREVA-Siemens poskytnout upřesnění týkající se harmonogramu projektu Olkiluoto 3 (OL3).

V prosinci 2011 schválilo konsorcium AREVA-Siemens a TVO vytvoření společného procesu za účelem potvrzení harmonogramu OL3.

Tento proces má optimalizovat konečné fáze projektu a vyžaduje intenzivní koordinaci partnerů konsorcia s jejich klientem TVO. Konsorcium se domluvilo s TVO zejména na specifických úkolech v oblasti I&C, které mají být provedeny společně s cílem dosažení tohoto citlivého a klíčového milníku projektu.   

I přes požadavek konsorcia AREVA-Siemens na společnost TVO, aby podporovala veškeré úsilí a následující náročné fáze pokrývající ukončení výstavby až po spuštění elektrárny, se zdá, že společnost TVO nebyla doposud schopná demonstrovat jasný provozní systém, který by podpořil hlavní předpoklad tohoto úspěchu.

Dne 6. července konsorcium AREVA-Siemens informovalo svého klienta TVO o nutnosti přehodnocení plánování projektu a z tohoto důvodu TVO ponese odpovědnost za případné další časové průtahy, ke kterým následně v průběhu jara 2012 došlo.

Během prvního čtvrtletí 2012 konsorcium AREVA-Siemens postoupilo v projektu úspěšně dále a dosáhlo významných milníků. Došlo k dokončení mechanických instalací hlavních komponent, hlavní části potrubní instalace, vybavení na manipulaci s palivem, bazénu reaktoru a testů na nepropustnost.

Konsorcium AREVA-Siemens vyzývá svého klienta k dodržení závazku a tedy umožnění transparentního pokračování tohoto projektu.

* * *

Zbylé nesrovnalosti týkající se odhadovaných ztrát jsou pro AREVU na tomto projektu stále předmětem smluvních rizik a provozních procedur, zahrnujících dokončení výstavby a testování až po zavezení jádra.    

 

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Miroslav Popel                      Mobil: +420 724 025 933               Email: miroslav.popel@bestcg.com