Čerpací stanice chladící vody v jaderné elektrárně Olkiluoto 3 úspěšně naplněna

August 13, 2012

Dne 31. července byla úspěšně otevřena vodní brána mezi Botnickým zálivem v Baltském moři a přívody mořské vody pro jednotku jaderné elektrárny Olkiluoto 3 (OL3). Poté začalo plnění čerpacích stanic chladící vody dle plánu schváleného provozovatelem elektrárny, společností TVO.

Úspěšné zvládnutí této operace je důležitým předpokladem pro nadcházející testy související s uváděním elektrárny do provozu. Testovat se budou systémy s užitkovou vodou* i chladicí systémy jaderného a turbínového ostrova.

Jakmile byla ověřena a potvrzena nepropustnost přívodových struktur, plnění bylo 1. srpna úspěšně dokončeno. Rovnováha s mořskou hladinou byla dosažena po 7,5 hodinách.

Čerpací stanice nyní obsahuje 30 000 m³ mořské vody, která je bezpečně izolována od zbytku závodu betonovými zdmi a fyzickými zátarasy. Voda bude později zásobovat chladicí systémy elektrárny.

Tohoto důležitého milníku bylo úspěšně dosaženo díky odhodlání a hladké spolupráci několika provozních projektových týmů společnosti AREVA, Siemens a TVO,“ prohlásil Jean-Pierre Mouroux, ředitel projektu OL3.

____________________
*Mořská nebo pramenitá voda přímo z přírodního prostředí, která není nijak předem upravována.

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com