Vyjádření společnosti AREVA

October 05, 2012

Na základě dnešního oznámení společnosti ČEZ týkající se účasti společnosti AREVA v temelínském tendru, podá AREVA námitku proti tomuto rozhodnutí v souladu s pravidly stanovenými v zadávacích podmínkách. Společnost AREVA pevně věří, že splnila všechny zadávací kritéria a je připravena řešit otázky vznesené společností ČEZ. Jsme přesvědčeni, že pro ČEZ máme tu nejkonkurenceschopnější nabídku a náš závazek k projektu dokončení Temelína zůstává nezměněn.

---

In context of CEZ's announcement today with regard to AREVA's participation in the TEMELIN tender, AREVA will file an objection against this decision according to the rules stipulated in the tender conditions. AREVA firmly believe we have met all the tender criteria and we look forward to addressing the issues raised by CEZ. We are confident our offer to CEZ is the most competitive one and our commitment to the Temelin completion project remains absolute.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

V případě dotazů se, prosím, obracejte na:

Patricia Marie, +33 6 08 67 19 24, patricia.marie@areva.com

Euan Edworthy, 602 362 970, euan.edworthy@bestcg.com

Sandra Zouzalová, Mobil: 602 117 155, Email: sandra.zouzalova@bestcg.com