AREVA reaguje na rozhodnutí společnosti ČEZ ve věci Jaderné elektrárny Temelín

October 19, 2012

AREVA dnes společnosti ČEZ doručila své podrobné námitky proti rozhodnutí ze dne 5. října 2012 o jejím vyřazení z výběrového řízení na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

AREVA se vypořádala se všemi důvody k vyřazení její nabídky, které uvedla společnost ČEZ. AREVA pevně věří, že komplexní a detailní nabídka, kterou podala v červenci tohoto roku, je zcela v souladu s příslušnými předpisy i kritérii výběrového řízení.

AREVA je přesvědčena, že její nabídka na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín je nejvíce konkurenceschopná. Reaktor EPR™ poskytuje nejvyšší standardy bezpečnosti a je jediným designem generace III+ s licencí v Evropě. Závazek AREVY k tomuto projektu a souvisejícím aktivitám, včetně spolupráce s českým průmyslem, zůstává nezměněn.

 

AREVA – CEZ/TEMELIN Nuclear Power Plant Response

AREVA today replies in full to CEZs issues raised on October 5 in the frame of the Temelin 3&4 tender process.

AREVA has provided detailed objections to each of the reasons for exclusion raised by CEZ and believes that its comprehensive and detailed offer, handed to CEZ last July, is in full compliance with the statutory requirements as well as the tender criteria.

AREVA is confident its offer to CEZ for the completion of the Temelin 3&4 is the most competitive with the EPR™ reactor which meets the highest safety standards and is the only GenIII+ design licensed in Europe. AREVA remains committed to this project and related activities, notably the cooperation with the Czech industry.