AREVA se odvolá proti rozhodnutí společnosti ČEZ

October 29, 2012

Paříž/Praha, 29. 10. 2012

AREVA nesouhlasí s  rozhodnutím společnosti ČEZ, které vyloučilo AREVU z tendru na dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.  Skupina AREVA považuje rozhodnutí společnosti ČEZ za neopodstatněné, a proto se rozhodla podat odvolání a požaduje pozastavení výběrového řízení.

AREVA je přesvědčena, že její podrobná nabídka podaná ČEZ v červenci tohoto roku splňuje příslušné zákonné požadavky a nebyla společností ČEZ v mnoha ohledech správně interpretována. AREVA se ve svých námitkách z 19. října 2012 podrobně vyjádřila ke všem důvodům, které společnost ČEZ uvedla pro její vyloučení. 

AREVA lituje, že u takto důležitého projektu naprosto chyběl dialog. AREVA neměla příležitost svou nabídkou vysvětlit nebo odpovědět na otázky či obavy, které společnost ČEZ mohla mít.

„Hluboce lituji, že je AREVA postihována za záležitosti, které předtím nebyly mezi oběma stranami vůbec projednávány. V této věci  nebyl veden žádný dialog ani řádný vyjasňovací proces, což jsou standardní procesy v jaderném průmyslu, kde transparentnost a dialog jsou klíčovými principy. Nabídka AREVY splňuje nejvyšší úroveň kvality v technické i provozní oblasti, stejně jako ohledně obchodních podmínek,” řekl Luc Oursel, CEO společnosti AREVA.     

AREVA je nyní přinucena využít všechny právní prostředky, které se v rámci legislativy České republiky a EU nabízí, s cílem vrátit se zpět do zadávacího řízení na dostavbu Temelína. Prvním z těchto kroků bude podání odvolání proti rozhodnutí ČEZ o zamítnutí námitek AREVY proti jejímu vyloučení z výběrového řízení. Toto odvolání bude podáno u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který je zodpovědný za dohled nad zadáváním veřejných zakázek.  

Odhodlání společnosti AREVA realizovat projekt dostavby Jaderné elektrárny Temelín a související obchodní aktivity včetně dlouhodobé spolupráce s českým průmyslem zůstává nezměněno. Reaktor EPR™ splňuje nejvyšší bezpečností standardy a je jedinou technologií generace III+ s licencí v Evropě.