AREVA se odvolává k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti rozhodnutí ČEZ ve věci dostavby Jaderné elektrárny Temelín

November 08, 2012

Jak dříve oznámeno, AREVA dnes podává své oficiální odvolání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém žádá o detailní přezkum rozhodnutí ČEZ z 5. října 2012 vedoucí k vyloučení AREVY z výběrového řízení na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.    

AREVA pevně věří, že rozhodnutí o jejím vyloučení je porušením českého práva a zákona o zadávání veřejných zakázek. AREVA také věří, že komplexní a detailní nabídka, kterou podala v červenci tohoto roku, je v souladu s příslušnými předpisy dle české legislativy i kritérii výběrového řízení. 

 

AREVA appeals to the Czech Office for the Protection of Competition (UOHS) against the decision of ČEZ regarding NPP Temelín expansion

As previously announced, AREVA today submitted its official appeal to the Office for the Protection of Competition of Czech Republic asking the Office to review in detail CEZ decision of  October 5, 2012 on its exclusion from Temelin 3&4 tender.  

Areva firmly believes that the exclusion decision has been taken in violation of  the Czech law and of the Procurement Act.  AREVA  also  believes its comprehensive and detailed offer, handed to CEZ in July, is in compliance with the statutory requirements under the Czech legislation as well as the tender criteria.