Regulátoři otevřeli cestu k výstavbě prvního reaktoru EPR™ ve Velké Británii

December 14, 2012

Paříž – 14. prosince 2012 – AREVA vítá rozhodnutí oficiálních britských jaderných regulátorů, kteří schválili design reaktoru EPRTM pro používání ve Velké Británii. Reaktor EPRTM společnosti AREVA je tak prvním a zatím jediným reaktorem generace III, který získal toto osvědčení ve Velké Británii. Poté co byla lokalita Hinkley Point nedávno licencována, bylo toto osvědčení posledním regulačním krokem, který se musel vyřešit, před stavbou reaktoru EPRTM ve Spojeném království. Společnost EDF Energy má v plánu v Point Hinkley postavit dva reaktory EPRTM a měla by potvrdit konečné investiční rozhodnutí v nejbližším možném termínu.

 
Po čtyřleté analýze, britský Úřad pro jadernou regulaci a britská Agentura životního prostředí dnes oznámily, že vydají Potvrzení o přijetí designu a Prohlášení o přijatelnosti designu reaktoru EPRTM. Celý proces byl zpožděn dalšími kontrolami v návaznosti na událost ve Fukušimě. Reaktor EPRTM prošel dodatečnou zkoušku úspěšně a je nyní jediným reaktorem generace III, který byl certifikován ve 4 zemích (Francie, Finsko, Čína a Velká Británie).

V rámci očekávané výstavby reaktorů EPRTM v Hinkley Point, AREVA tento týden v Londýně oznámila, že již podepsala memoranda o porozumění pro dodávku komponent a služeb s 25 společnostmi se sídlem ve Velké Británii.


Luc Oursel, AREVA CEO, řekl: „Jsem potěšen rozhodnutím britských regulátorů schválit návrh našeho reaktoru. Z hlediska bezpečnosti a výkonu je toto další důkaz o jeho přednostech. AREVA se těší na podporu britského jaderného průmyslu dohromady se společnostmi se sídlem ve Velké Británii. Reaktor EPRTM je jediný reaktor generace III ve výstavbě ve třech zemích a nyní certifikován ve čtyřech. Jasně ho to dostává před konkurenty“.

 

O SPOLEČNOSTI AREVA:

AREVA dodává řešení pro výrobu energie s nízkou produkcí uhlíkatých plynů. Odbornost společnosti a její neúnavné prosazování zásad bezpečnosti, spolehlivosti, transparentnosti a etického chování určují standard v daném oboru. Její odpovědný přístup k rozvoji podnikání vychází z procesu trvalého zlepšování.

AREA zaujímá v oblasti globální jaderné energetiky první místo a nabízí energetickým společnostem jedinečná integrovaná řešení, která pokrývají veškerá stádia palivového cyklu, projektu a výstavby jaderného reaktoru i související služby. Skupina současně rozšiřuje své činnosti do oblasti obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren, bioenergií, vodíkového cyklu a skladování energie – a to s cílem stát se jedním z celosvětových lídrů v tomto sektoru.

V těchto dvou hlavních oblastech zaměstnává AREVA 48 000 zaměstnanců, kteří pomáhají dodávat energii stále bezpečnějším, čistším a úspornějším způsobem pro co největší množství uživatelů.

www.areva.cz

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com