Tiskové prohlášení

January 24, 2013

Paříž, Praha – 24. ledna 2013

AREVA byla poněkud překvapena, že ÚOHS žádost zamítl, neboť úřad se fakticky neseznámil se skutkovým stavem. Vzhledem k tomu, že řízení ve věci samé stále běží, jak sám potvrdil předseda ÚOHS, AREVA zvažuje své další kroky.

Můžeme potvrdit, že v rámci probíhajícího přezkumného řízení AREVA zkraje ledna opět požádala ÚOHS o vydání předběžného opatření za účelem pozastavení tendru na dostavbu JE Temelín, tj. nad rámec již vydaného předběžného opatření, které stále platí a zakazuje společnosti ČEZ podepsat smlouvu na veřejnou zakázku.  

 

It came as little surprise that UOHS again rejected Areva’s request, as the office has in fact not looked into the situation.  Given that, as confirmed by the UOHS Chairman, the proceedings on the merits are still ongoing, Areva is considering further steps.

We can confirm that in early January, as part of the ongoing proceedings, Areva has again asked UOHS to issue a preliminary injunction to suspend the Temelin tender in addition to a prior injunction preventing CEZ to sign the contract, which is still in force.  

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com