Tiskové prohlášení

February 04, 2013

Paříž, Praha – 4. února 2013

Dne 1. února 2013 AREVA podala odvolání proti rozhodnutí ÚOHS (Úřad na ochranu hospodářské soutěže) ze dne 18. ledna 2013, kterým tento úřad zamítl nedávnou žádost AREVY o předběžné opatření. AREVA požadovala a trvá na pozastavení výběrového řízení na dostavbu JE Temelín v jeho současné fázi, v zájmu efektivní ochrany svých procesních práv a zájmů.

On February 1st, AREVA has filed an appeal against UOHS's (public office for the protection of competition) decision of January 18th, 2013, by which it decided not to suspend the course of the TEMELIN tender. To protect effectively its rights within the UOHS's procedure and its interests in the TEMELIN project, AREVA calls for the suspension of the public tender proceedings in their actual status.

Le 1er Février, AREVA a fait  appel de la décision de l'UOHS (Office pubic pour la protection de la concurrence) du 18 Janvier 2013 concernant la non-suspension de l'appel d'offre TEMELIN. Afin d'assurer la protection effective de ses droits dans la procédure auprès de l'UOHS et de ses interets dans le projet TEMELIN, AREVA demande le gel de la procédure en l'etat.

 

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com