AREVA aktivně prosazuje včasné dokončení výstavby reaktoru Olkiluoto 3 při zajištění nejvyššího stupně bezpečnosti

February 12, 2013

Paříž – 12. února 2013 – V reakci na oznámení společnosti TVO týkajícího se časového plánu výstavby projektu Olkiluoto 3 konsorcium Areva-Siemens připomíná závazek svého klienta k přijmutí veškerých opatření, aby byl tento plán spolehlivě splněn.

Konsorcium AREVA-Siemens a TVO se nedávno shodli na tom, že klíčovou roli pro pozitivní vývoj celého projektu sehrává systém kontroly a řízení (I&C).

Za účelem získání konečného schválení detailního plánu instalace systému kontroly a řízení (I&C) si konsorcium v průběhu minulého roku vyžádalo ze strany TVO mnohem aktivnější spolupráci. Konsorcium AREVA-Siemens vyjadřuje politování nad tím, že TVO i nadále nesplňuje své závazky a brání tak úspěšnému vývoji celého projektu. 

AREVA zdůrazňuje, že systém kontroly a řízení reaktoru EPRTM nabízí výrazné bezpečnostní inovace a zároveň již prošel schválením francouzskými a britskými jadernými bezpečnostními orgány.

Dlouholetá zkušenost AREVY s výstavbou třetí generace jaderných reaktorů ukázala, že klíčovou cestou k úspěchu je úzká spolupráce se zákazníky. Výstavba čínských reaktorů EPRTM Taishan 1&2 pokračuje dvakrát rychleji nežli projekt ve Finsku.

 

O SPOLEČNOSTI AREVA:

AREVA dodává řešení pro výrobu energie s nízkou produkcí uhlíkatých plynů. Odbornost společnosti a její neúnavné prosazování zásad bezpečnosti, spolehlivosti, transparentnosti a etického chování určují standard v daném oboru. Její odpovědný přístup k rozvoji podnikání vychází z procesu trvalého zlepšování.

AREVA zaujímá v oblasti globální jaderné energetiky první místo a nabízí energetickým společnostem jedinečná integrovaná řešení, která pokrývají veškerá stádia palivového cyklu, projektu a výstavby jaderného reaktoru i související služby. Skupina současně rozšiřuje své činnosti do oblasti obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren, bioenergií, vodíkového cyklu a skladování energie – a to s cílem stát se jedním z celosvětových lídrů v tomto sektoru.

V těchto dvou hlavních oblastech zaměstnává AREVA 48 000 zaměstnanců, kteří pomáhají dodávat energii stále bezpečnějším, čistším a úspornějším způsobem pro co největší množství uživatelů. AREVA Group má sídlo v Paříži.

www.areva.cz

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com