Tiskové prohlášení AREVY k dnešnímu rozhodnutí ÚOHS Press statement of AREVA on today´s UOHS decision

February 25, 2013

 

Paříž/Praha, 25. února 2013

AREVA se odvolá proti rozhodnutí ÚOHS

AREVA oznámila úmysl se odvolat proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS ve věci jejího vyřazení z výběrového řízení na dostavbu JE Temelín. 

AREVA hodlá podat rozklad k předsedovi ÚOHS, a pokud to bude nutné, předložit následně celou záležitost českým soudům. 

AREVA byla předčasně vyřazena z tendru na dostavbu Temelína dne 5. října 2012. V říjnu předložila společnosti ČEZ detailní námitky a poté se rozhodla podniknout další právní kroky v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Prvním z těchto kroků byla žádost o přezkum rozhodnutí společnosti ČEZ podaná k ÚOHS, jako orgánu zodpovědnému za dohled nad zadáváním veřejných zakázek. ÚOHS dnes žádosti AREVY nevyhověl a podle AREVY je toto rozhodnutí založeno na nedostatečném posouzení a dokumentaci.

AREVA stále pevně věří, že její komplexní a detailní nabídka, která byla předána společnosti ČEZ v červenci 2012, je v souladu se zákonnými požadavky plynoucími z české legislativy, jakož i  zadávacími kritérii. 

AREVA je odhodlána chránit své zájmy před všemi dostupnými instancemi.

 

 

AREVA intends to appeal the UOHS decision

AREVA announces its intention to appeal the first instance decision by UOHS on its expulsion from Temelin tender.

AREVA intends to file an appeal with the UOHS Chairman and to bring the matter to Czech courts if necessary.

AREVA was prematurely excluded from the tender on October 5, 2012. The group provided detailed objections to CEZ in October, and then decided to take legal actions under Czech and EU laws.

The first of these actions was an appeal against CEZ’s decision filed with UOHS, the Czech Office for the Protection of Economic Competition, a body responsible for supervision of public procurement processes. UOHS has turned down AREVA’s request and AREVA considers this decision based on insufficient analysis and documentation.

AREVA still firmly believes its comprehensive and detailed offer, handed to CEZ in July 2012, is in compliance with the statutory requirements under the Czech legislation as well as the tender criteria.

AREVA is determined to protect its rights in front of all available instances.

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com