Tiskové prohlášení

March 18, 2013

Paříž, Praha – 18. března 2013

AREVA oznámila, že podala rozklad k předsedovi ÚOHS proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS z 25. února 2013, na základě kterého úřad zamítl žádost AREVY o přezkoumání a zrušení jejího vyřazení z tendru na dostavbu Temelína.

AREVA je přesvědčena, že v průběhu přezkumného procesu ÚOHS nedodržel řadu požadavků vyplývajících z českého a evropského práva pro řádný přezkum veřejných zadávacích řízení, díky čemuž je jeho rozhodnutí založeno na nedostatečně zjištěném skutkovém stavu a nesprávné právní analýze.

AREVA stále pevně věří, že její komplexní a detailní nabídka, která byla předána společnosti ČEZ v červenci 2012, je v souladu se zákonnými požadavky plynoucími z české legislativy, jakož i  zadávacími kritérii.

AREVA zůstává odhodlána chránit své zájmy v této záležitosti.

 

AREVA announced that the group has filed an appeal to the Chairman of UOHS (Czech Office for the Protection of Economic Competition) against UOHS's first instance decision dated February 25, 2013, by which  UOHS had turned down AREVA’s request for review and for the cancellation of its exclusion of the TEMELIN tender.  

AREVA believes that, during the review process, UOHS has not complied with a number of requirements of Czech and EU law for a due review of public procurement procedures, and that the resultings decision is based on insufficiently established facts and incorrect legal analysis.

AREVA still firmly believes its comprehensive and detailed offer, handed to CEZ in July 2012, is in compliance with the statutory requirements under the Czech legislation as well as the tender criteria.

AREVA remains determined to protect its rights in this matter.

 

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com