AREVA nabízí další krok vpřed v bezpečnosti a výkonnosti reaktorů na trhu USA

April 08, 2013

Paříž , 8. dubna 2013

Americká Komise pro regulaci jaderných zdrojů (NRC – Nuclear Regulatory Commission) vydala povolení k použití nového simulačního systému ARCADIA® společnosti AREVA, který se využívá k analýze chování aktivní zóny v elektrárnách s tlakovodním reaktorem ve Spojených státech. Tento významný krok umožní společnosti AREVA nabízet širší portfolio produktů pro americký trh jaderné energetiky.

Systém ARCADIA® je schopný ve velkých detailech nasimulovat chování aktivní zóny reaktoru. Díky tomu jsou významně zredukovány nejistoty ve výpočtech, což umožňuje lepší provozní výsledky a vyšší bezpečnost reaktoru. AREVA je tak nyní schopná nabídnout svým zákazníkům po celém světě nejpokročilejší výpočtový model pro průmyslové využití.

Některé metody využívané systémem ARCADIA® již byly použity k interním studiím bezpečnosti reaktoru EPR™ společnosti AREVA.

„Povolení Americké Komise pro regulaci jaderných zdrojů systému ARCAIDA® je důkazem úspěchu naší globální skupiny zakládající na úspěchu stovek operačních cyklů. ARCADIA® nabízí pokročilé řešení k posílení bezpečnosti jaderných elektráren s tlakovodním reaktorem,“ řekl Markus Birkhofer, Fuel Business Unit Executive Vice President.

 

AREVA plánuje využívat systém ARCADIA® po celém světě.

 

 

O SPOLEČNOSTI AREVA:

AREVA dodává řešení pro výrobu energie s nízkou produkcí uhlíkatých plynů. Odbornost společnosti a její neúnavné prosazování zásad bezpečnosti, spolehlivosti, transparentnosti a etického chování určují standard v daném oboru. Její odpovědný přístup k rozvoji podnikání vychází z procesu trvalého zlepšování.

AREVA zaujímá v oblasti globální jaderné energetiky první místo a nabízí energetickým společnostem jedinečná integrovaná řešení, která pokrývají veškerá stádia palivového cyklu, projektu a výstavby jaderného reaktoru i související služby. Skupina současně rozšiřuje své činnosti do oblasti obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren, bioenergií, vodíkového cyklu a skladování energie – a to s cílem stát se jedním z celosvětových lídrů v tomto sektoru.

V těchto dvou hlavních oblastech zaměstnává AREVA 47 000 zaměstnanců, kteří pomáhají dodávat energii stále bezpečnějším, čistším a úspornějším způsobem pro co největší množství uživatelů. AREVA Group má sídlo v Paříži.

www.areva.cz

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Sandra Zouzalová                  Mobil: +420 602 117 155               Email: sandra.zouzalova@bestcg.com