Významný pokrok společnosti AREVA v Kanadě v přípravě reaktoru ATMEA 1 k certifikaci

July 22, 2013

Paříž, 22. července 2013 – Reaktor ATMEA1, který vyrobila AREVA ve spolupráci s Mitsubishi Heavy Industries (MHI), prošel prvním kolem předcertifikačního procesu prováděného Kanadskou komisí pro jadernou bezpečnost (Canadian Nuclear Safety Comission – CNSC). V tomto kole komise ověřovala funkčnost a bezpečnost reaktoru a porovnávala je s regulačními požadavky na výstavbu nových jaderných elektráren. Druhá a třetí fáze bude sestávat z provedení hloubkové analýzy konstrukce reaktoru, aby bylo zajištěno, že certifikační proces započne za nejlepších možných podmínek.

Technologie ATMEA1 třetí generace má pokročilé bezpečnostní a ochranné systémy podobné těm použitým v reaktoru EPR: odolnost vůči nárazům letadel a zemětřesením, nejmodernější vybavení a ovládání, lapač aktivní zóny a tři na sobě nezávislé bezpečnostní systémy. Tyto vlastnosti jsou v souladu s nejnovějšími mezinárodními předpisy a doporučeními včetně těch postfukušimských.

V roce 2012 francouzský Úřad pro jadernou bezpečnost (Autorité de sûreté nucléaire – ASN) potvrdil, že reaktory ATMEA1 splňují bezpečnostní kritéria pro tuto generaci reaktorů.

Reaktor ATMEA1, který byl vybrán pro elektrárnu Sinop v Turecku a prošel předvýběrem v Jordánsku, Brazílii a Argentině má nyní dobré komerční vyhlídky po celém světě.

„Uznání bezpečnostních systémů reaktoru ATMEA1 ze strany úřadů pro bezpečnost dokazuje relevantnost rozhodnutí společností AREVA a MHI v této oblasti,“ řekl Claude Jaouen, Senior Executive Vice President skupiny  Reactors & Services Business společnosti AREVA.

 

O SPOLEČNOSTI AREVA:

AREVA dodává řešení pro výrobu energie s nízkou produkcí uhlíkatých plynů. Odbornost společnosti a její neúnavné prosazování zásad bezpečnosti, spolehlivosti, transparentnosti a etického chování určují standard v daném oboru. Její odpovědný přístup k rozvoji podnikání vychází z procesu trvalého zlepšování.

AREVA zaujímá v oblasti globální jaderné energetiky první místo a nabízí energetickým společnostem jedinečná integrovaná řešení, která pokrývají veškerá stádia palivového cyklu, projektu a výstavby jaderného reaktoru i související služby. Skupina současně rozšiřuje své činnosti do oblasti obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren, bioenergií, vodíkového cyklu a skladování energie – a to s cílem stát se jedním z celosvětových lídrů v tomto sektoru.

V těchto dvou hlavních oblastech zaměstnává AREVA 47 000 zaměstnanců, kteří pomáhají dodávat energii stále bezpečnějším, čistším a úspornějším způsobem pro co největší množství uživatelů. AREVA Group má sídlo v Paříži.

www.areva.cz

Kontakt Best Communications AREVA - Česká republika

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy AREVA. Pro více informací prosím kontaktujte:

Tereza Procházková              Mobil: +420 602 250 487               Email: tereza.prochazkova@bestcg.com

Klára Ježková                       Mobil: +420 602 250 486                  Email: klara.jezkova@bestcg.com