Reaktor EPR™: přehled

Z reaktorů, které jsou dnes ve výstavbě, stojí z hlediska konstrukce a bezpečnosti elektráren v popředí technologie EPR™, světově první tlakovodní reaktor (PWR) generace III+. Projektanti reaktoru usilovali o splnění požadavků na novou generaci bezpečnějších a konkurence-schopnějších elektráren, které budou mít jen minimální vliv na životní prostředí. Reaktory EPR™, jenž představují vyvrcholení desítek let francouzských a německých programů výzkumu a vývoje s aktivní spoluúčastí předních evropských elektrárenských společností, se v současné době staví ve Finsku, Francii a v Číně.

Evoluční návrh, špičková technologie

Reaktor EPR™ vychází z posledního vývojového stádia ověřené technologie lehkovodního reaktoru a stojí na špičce procesu průběžných inovací.

Pevná základna zkušeností, odborná způsobilost světové třídy

Typová řada reaktorů EPR™ se opírá o pevnou základnu bohatých zkušeností získávaných průběžně od 70. let 20. století při navrhování a výstavbě 102 jaderných elektráren.

decorative

Bezpečná konstrukce

Konstrukce reaktoru EPR™ se vyznačuje bezkonkurenční úrovní bezpečnosti a vysokou mírou odolnosti proti interním haváriím i externím rizikům, případně i proti jejich kombinacím.

Konkurenceschopné řešení

Reaktor EPR™ zajistí bezpečnou a trvale udržitelnou dodávku elektrické energie ze zdroje s výjimečně vysokou efektivitou vynaložených nákladů, zejména pak s přihlédnutím k ubývajícím zdrojům fosilních paliv.

decorative

 Trvale udržitelné řešení

Díky optimalizované konstrukci aktivní zóny a vysoké účinnosti je reaktor EPR™ v porovnání se stávajícími lehkovodními reaktory II. generace pro životní prostředí příznivější volbou.

Virtuální procházka elektrárnou s reaktorem EPR™

Uspořádání reaktoru EPR™ se vyznačuje výjimečnou a zcela jedinečnou odolností vůči interním i externím rizikům, zejména zemětřesení a pádu velkého letadla.

Základní údaje

Hledáte více informací o reaktroru EPRTM?